logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Nie chcemy składać się na aborcję

Czwartek, 26 kwietnia 2018 (03:03)

List członków Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich – Oddział Mazowiecki do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich 
Oddział Mazowiecki bł. dr Ewy Noiszewskiej

WARSZAWA, 18.04.2018

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Marek Szumowski
Minister Zdrowia

 

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracamy się z prośbą o interwencję zmierzającą do przyśpieszenia w Sejmie prac nad Inicjatywą Ustawodawczą „Zatrzymaj aborcję”.

Obecna niespójna sytuacja prawna w najwyższym stopniu zagraża zdrowiu i życiu pacjentów, ponieważ to życie odbiera. Uniemożliwia również uczciwe wykonywanie zawodów medycznych. Prowadzi do powstania dylematów moralnych u lekarzy, pielęgniarek i położnych, stwarza zagrożenie dla ich sumień.

W Polsce Konstytucja w art. 38 zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Jednocześnie przesłanka eugeniczna Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży umożliwia zabijanie dzieci z rozpoznaną przed urodzeniem niepełnosprawnością, wbrew Kodeksowi Etyki Lekarskiej (art. 2), do którego przestrzegania zobowiązuje lekarzy Ustawa o wykonywaniu zawodu lekarza (art. 4). Mimo że aborcja nie jest procedurą leczniczą, NFZ kontraktuje i finansuje ze środków publicznych ten akt pozbawienia życia dziecka.

Uważamy, że rozpoznanie medyczne, nawet o trudnym rokowaniu, nie jest dla lekarza wskazaniem do zabicia chorego, mimo przyzwolenia w Ustawie. Klauzula sumienia personelu medycznego, z której dostępnością są liczne problemy, nie ochroni wszystkich dzieci, których życie jest zagrożone, i nie rozwiąże kwestii świadomości społecznej, kształtowanej przez przepisy prawa. Ustawa naruszająca zasady Kodeksu Etyki Lekarskiej uderza w wizerunek lekarza i obarcza specjalistów ginekologii udziałem w śmiercionośnych procedurach wymuszonych kontraktami z NFZ.

Projekt Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję” z kwietnia 2017 r. zyskał poparcie 830 tys. obywateli oraz pozytywną opinię sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Nasze Stowarzyszenie wyraziło dla niego poparcie w liście otwartym z dnia 28.06.2017 r. (http://kslp.pl/poparcie-inicjatywy-zatrzymania-aborcjii-eugenicznych/). Niestety, dalsze prace nad tym Projektem odłożono, co przyczyniło się, od tego czasu, do utraty życia przez ponad 400 dzieci. Po rezygnacji 21.03.2018 r. z prac nad Inicjatywą „Zatrzymaj aborcję” sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odrzuciła w dniu 11.04.2018 r. wniosek posła Jana Klawitera o dopisanie tego Projektu do harmonogramu prac Sejmu.

Uważamy, że wyeliminowanie z polskiego prawa możliwości zabijania chorych ludzi w prenatalnej fazie życia przyczyni się do rozwoju terapii przed i po urodzeniu oraz usprawnienia całościowej opieki medycznej nad pacjentami z wadą genetyczną.

Jesteśmy przekonani, że usunięcie przesłanki eugenicznej z Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zaowocuje poprawą stanu zdrowia kobiet, uchroni chore dzieci przed barbarzyńskim traktowaniem w polskich szpitalach i przywróci powołaniu lekarskiemu jego właściwy wymiar.

Gorąco prosimy, aby Pan Minister przyczynił się do niezwłocznego podjęcia przez Sejm prac nad projektem ustawy łagodzącym prawo aborcyjne, korzystnym dla zdrowia i życia dzieci oraz matek, a także zadbał o to, by NFZ finansował wyłącznie procedury lecznicze.

 

Do wiadomości:
1. parlamentarzyści
2. organizacje społeczne
3. media

 

prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazanlek. med. Grażyna Rybak

Nasz Dziennik