logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Ilu pracowników z Azji?

Wtorek, 11 września 2018 (14:28)

Interpelacja poseł Anny Sobeckiej skierowana na ministra pracy w sprawie imigrantów z Azji

Toruń, 10 września 2018 r.

 

Szanowny Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

 

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu składam na ręce Pana Marszałka interpelację poselską skierowaną do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie imigrantów zarobkowych.

Szanowna Pani Minister, media informują o pracach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mających na celu sprowadzenia do Polski pracowników – imigrantów z Filipin, Indii, Bangladeszu, Uzbekistanu i innych krajów azjatyckich. Resort podobno prowadzi rozmowy ze stroną filipińską w sprawie podpisania dwustronnej umowy o zatrudnianiu pracowników. Już jesienią ma dojść do porozumienia z władzami Filipin w sprawie pozyskiwania przez polskie firmy pracowników. Wyborcy zwracają również uwagę na dużą liczbę pracowników sprowadzanych z Ukrainy. Przyjmowanie do Polski imigrantów zarobkowych budzi niepokój Polaków m.in. ze względu na kwestie bezpieczeństwa.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi:

  1. Jakie są założenia obecnej polityki rządu w zakresie sprowadzania pracowników z krajów azjatyckich?
  2. Ilu pracowników z Azji chce sprowadzić do 2020 roku Ministerstwo?
  3. Jakie działania są prowadzone w celu sprowadzenia Polaków z państw dawnego ZSRR, m.in. Kazachstanu?
  4. Jakie działania są prowadzone w celu zatrzymania emigracji Polaków do krajów Europy Zachodniej?

Anna Sobecka

Poseł na Sejm RP

NaszDziennik.pl