logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Mateusz Matuszak / Nasz Dziennik

Komunikat

Środa, 5 grudnia 2018 (15:43)

Zespół Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu wyróżniony Złotą Odznaką Radia Maryja z Diamentem

Poznań, dnia 5 grudnia 2018 r. 

Dnia 8 grudnia 2018 roku mija 27. rocznica powstania Radia Maryja, które rozpoczęło swoją działalność bardzo skromnie, od dwóch małej mocy nadajników pracujących w Toruniu i Bydgoszczy. Patronką Radia została Maryja, jak wspomina jego założyciel o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, ponieważ pracując w parafii niemieckiej, widział szybko zachodzący, wśród tamtejszych katolików, proces zanikania kultu Najświętszej Maryi Panny.

Sądząc po owocach, nie mogło być lepszego wyboru Patronki. Lista sukcesów Radia Maryja i dzieł przy nim wyrosłych jest długa. Obecnie Radio Maryja ma zasięg ogólnoświatowy. Wielkim sukcesem jest spontaniczne powstanie aktywnej i zaangażowanej Rodziny Radia Maryja, która systematycznie wzrasta w wierze katolickiej, miłości Boga i Ojczyzny. Wbrew rozpowszechnianym przez przeciwników tej rozgłośni opiniom Rodzina Radia Maryja wzrasta też liczebnie, co widać na kolejnych wydarzeniach, których organizatorem jest Radio Maryja. W Polsce nie ma takiego nadawcy, który współpracowałby z tak licznym środowiskiem, wbrew systematycznie prowadzonym atakom i rozpowszechnianym kłamstwom. Można powiedzieć, że Rodzina Radia Maryja to przyboczna straż Królowej Polski.

Polski katolicyzm maryjny, stanowiący od wieków fundament tożsamości Narodu Polskiego, ma wielu przeciwników. Polska jest przedmiotem ataków, co jest zarazem atakiem na Kościół katolicki i tym samym na Radio Maryja. Dzieje się tak, ponieważ Naród tak duży i o takiej tożsamości, posiadający państwo narodowe, niemal idealnie jednorodne pod względem językowym, narodowościowym, kulturalnym i religijnym, może ponieść Chrystusa całemu światu. A współcześni, wpływowi i zasobni inżynierowie społeczni, budujący bezbożny globalny świat, nie chcą Chrystusa. Chrystus im przeszkadza, gdyż ludzie wierzący mogą skutecznie zniweczyć ich zamiary. Chrystus bowiem wyzwala ludzi do prawdziwej wolności – wolności od zła.

Stąd ustawiczne szkalowanie i poniżanie Polski na arenie międzynarodowej przez wrogów zewnętrznych i wewnętrznych. Do walki z Polską i Kościołem katolickim zatrudnia się ludzi, których zleceniodawcy mianują „artystami” i „elitą intelektualną”. To, że pewne ich dzieła mają walory artystyczne, nic nie znaczy, ponieważ taką wartość miały także osiągnięcia niektórych twórców w okresie socrealizmu czy filmy prohitlerowskie reżyserowane przez Leni Riefenstahl, związaną z Hitlerem. Tu rzecz idzie o polskie dusze. Dlatego przedmiotem ataku staje się rodzina. Jego celem jest zdemoralizowanie, rozbijanie i niszczenie rodziny. Rodzina jako wspólnota życia i miłości, zbudowana na miłości małżonków – kobiety i mężczyzny, jest niezastąpionym fundamentem narodu, ponieważ otwiera i uwrażliwia człowieka na innych członków rodziny, a przez to na cały naród. W rodzinie człowiek uczy się bezinteresowności, poświęcenia, solidarności, lecz także języka ojczystego, jego kultury i wiary oraz zwyczajów, które są konieczne do życia narodu. Święty Jan Paweł II nazwał rodzinę „bastionem człowieczeństwa”. A człowiek pozbawiony człowieczeństwa – to sługa ojca kłamstwa.

W Europie realizowany jest plan likwidacji chrześcijaństwa, a przede wszystkim Kościoła katolickiego. Proces laicyzacji Europy niestety szybko postępuje. Realizatorzy tego planu zdają sobie sprawę, że proces dechrystianizacji Polski nie będzie skuteczny, póki istnieje Radio Maryja i wyrosła przy nim, licząca setki tysięcy osób Rodzina Radia Maryja. Nie możemy więc spodziewać się, że ustaną ataki, pomówienia i kłamstwa dotyczące Radia Maryja.

Jedną z metod stosowanych przez wrogów Radia jest podawanie fałszywych informacji dotyczących spraw finansowych. Cel jest jasny. Chodzi o przekonanie słuchaczy, że nie są potrzebne ich darowizny. Przykładem takiego działania są nieprawdziwe informacje opublikowane przez portale: Gazeta.pl i Oko.press. Portal Gazeta.pl zamieścił artykuł: „Resort Ziobry dał o. Tadeuszowi Rydzykowi 416 tys. zł na portal o »współczesnych zagrożeniach«”, a redakcja Oko.press artykuł: „Rydzyk uczy o bezpieczeństwie. Za 416 tys. zł z Ministerstwa Sprawiedliwości”. Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśniło, że to nieprawda. W rzeczywistości na utworzenie portalu Ostrzegamy.online, służącego poprawie bezpieczeństwa i szeroko rozumianej przestępczości, Fundacja Lux Veritatis otrzymała, w ramach V otwartego konkursu, tylko 15 tys. zł. W związku z celowym i świadomym wprowadzeniem w błąd opinii publicznej Ministerstwo Sprawiedliwości oświadczyło, że podejmie wobec obu redakcji odpowiednie kroki prawne.

Radując się z faktu działalności Radia Maryja już od 27 lat, pragniemy wyrazić naszą ogromną wdzięczność za jego istnienie Jezusowi, Jego Niepokalanej Matce, Ojcom Redemptorystom, św. Janowi Pawłowi II, Episkopatowi polskiemu oraz nieogarnionej liczbie Polek i Polaków – ludzi dobrej woli – wspierających to ważne dla Narodu Polskiego dzieło.

 

 

W imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja 

Przewodniczący

prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, dr h. c.

 

 

Skład Zespołu Wspierania Radia Maryja w nowej kadencji:

 

prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz dr h.c. (przewodniczący)

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz

prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

prof. dr hab. Wacław Leszczyński dr h.c.

prof. dr hab. Wojciech Polak

NaszDziennik.pl