logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: / Reuters

Prawo ponad granicami

Piątek, 7 grudnia 2018 (02:07)

Bruksela proponuje, by na terytoriach przygranicznych obowiązywało prawo państwa sąsiadującego. Czym to nam grozi?

Bruksela pracuje nad rozporządzeniem niebezpiecznym dla polskiej suwerenności.

Europejski mechanizm transgraniczny ECBM zakłada stosowanie prawa sąsiedniego państwa we wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych, np. czesko-polskich. Formalnie intencją zmian jest usunięcie „barier” utrudniających realizację takich projektów. Ma to pomóc w pozyskaniu pieniędzy z unijnych funduszy rozwoju regionalnego i spójności. – Zapisy o ingerencji w polskie prawodawstwo prawa innego kraju muszą budzić wątpliwości i sprzeciw. Nie może być tak, że na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czy każdego innego państwa członkowskiego UE będzie obowiązywać prawo innego kraju. To trzeba zmienić. Poza tym państwa narodowe mają ograniczony wpływ w kwestii wyznaczenia terytorium, na jakim te specjalne prawa obowiązują – niepokoi się poseł Piotr Apel (Kukiz’15).

Projekt jest jeszcze na dość wczesnym etapie prac. Komisja Europejska zaprezentowała go w maju, obecnie dobiega końca pierwsze czytanie w PE, a kraje członkowskie w Radzie UE właściwie zakończyły kształtowanie opinii.

 

Drogi Czytelniku,

cały artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej „Naszego Dziennika”.

Zapraszamy do zakupu w sklepie elektronicznym

Piotr Falkowski

Nasz Dziennik