logo
logo

Zdrowie

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Poślizg w leczeniu

Sobota, 12 stycznia 2019 (02:55)

Dlaczego młodzi lekarze rejestrują się w urzędach pracy jako bezrobotni?

Etap wchodzenia młodych lekarzy na rynek pracy w sytuacji poważnych braków kadrowych w tej grupie zawodowej wymaga pilnego usprawnienia.

Jeden z pomysłów to korekta procesu zdobywania doświadczenia i pewnych uprawnień przez młodych lekarzy. Zwłaszcza że – jak się okazuje – część z nich nie podejmuje pracy po zakończeniu stażu, choć teoretycznie jest to możliwe. Jak informuje „Nasz Dziennik” Krzysztof Jakubiak, dyrektor Biura Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia, zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz po ukończeniu sześcioletnich studiów na kierunku lekarskim, zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz odbyciu stażu podyplomowego otrzymuje pełne prawo wykonywania zawodu. Dalej ustawa stanowi, że lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, jednak szkolenie specjalizacyjne jest tylko jedną z form kształcenia podyplomowego.

Co jednak z lekarzami, którzy nie dostali się na specjalizację? Mogą oni podjąć pracę w placówkach leczniczych, jednak tylko pod nadzorem innego lekarza, który posiada większe doświadczenie i jest po specjalizacji. Jak mówi w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” młody lekarz z Warszawy, który nie dostał się od razu na specjalizację i przez rok nie podejmował pracy, młodzi lekarze po odbyciu stażu, a przed rezydenturą obawiają się odpowiedzialności. Nie zawsze też mają możliwość podjęcia pracy. Niektórzy wolą się przez ten czas przygotowywać do egzaminu na wymarzoną specjalizację.

– Niepodejmowanie pracy przez lekarza w oczekiwaniu na zakwalifikowanie się na szkolenie specjalizacyjne nie jest niczym uzasadnione i jest kwestią osobistego wyboru lekarza – wyjaśnia Krzysztof Jakubiak.

Jak wskazuje resort zdrowia, lekarzowi, który zakwalifikuje się na specjalizację, wojewoda w ciągu 15 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego wydaje skierowanie do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, a placówka, do której lekarz jest skierowany na szkolenie, podpisuje z nim umowę o pracę.

Drogi Czytelniku,

cały artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej „Naszego Dziennika”.

Zapraszamy do zakupu w sklepie elektronicznym

Paulina Gajkowska

Nasz Dziennik