logo
logo

Zdjęcie: G. Weston/ Licencja: CC BY 2.0/ Flickr

Turyści w Wieliczce

Sobota, 12 stycznia 2019 (10:37)

Blisko 1 mln 750 tys. turystów z ponad 170 krajów odwiedziło w zeszłym roku szlaki turystyczne w Kopalni Soli „Wieliczka” – powiedział prezes zarządu tej kopalni Zbigniew Zarębski. Dodał, że obcokrajowcy, którzy zwiedzają kopalnię, wydają w Polsce ponad 1,5 mld zł rocznie.

„Liczba ta świadczy o tym, że wielicka kopalnia jest skuteczną ambasadorką polskości na świecie, wpływa na pozytywny wizerunek kraju, a także na gospodarkę” – mówił prezes Zarębski. Dodał, że ci obcokrajowcy, którzy zwiedzają kopalnię, stanowią ok. 60 proc. gości.

Wśród obcokrajowców najliczniej reprezentowani byli: Brytyjczycy (120,5 tys. osób), Niemcy (83,5 tys. osób) oraz Hiszpanie (82,3 tys.). Byli też goście z tak odległych krajów, jak: Antigua i Barbuda, Mauretania czy Vanuatu.

Polacy stanowili 38 proc. zwiedzających (blisko 700 tys. osób).

Liczba kuracjuszy na podziemnych turnusach rehabilitacyjno-leczniczych sięgnęła niemal 4 tysięcy. Połowę z nich stanowili obcokrajowcy, którzy przyjechali z Ukrainy, Rosji, Izraela, Niemiec, Kanady i Gruzji. Z noclegów w uzdrowisku, oprócz Polaków, korzystały m.in. grupy z Holandii i Tajwanu.

„Miniony rok był dla nas także czasem intensywnych działań na rzecz ochrony i rozwoju zabytku, priorytetową sprawą w kopalni jest bowiem bezpieczeństwo. W rok 2019 wkraczamy z akceptacją ministra energii dla zaktualizowanego +Programu Zabezpieczania+, który obejmuje najważniejsze do wykonania prace w zakresie zabezpieczania i ochrony wyrobisk oraz szybów do roku 2027” – mówił Zarębski.

W ramach rewitalizacji i udostępnienia szybu „Paderewski” w 2018 r. zakończyły się roboty budowlane i górnicze. Wykonano zbrojenie szybu i przedział schodowy, zrealizowano prace związane z budową sieci i instalacji, zmodernizowano infrastrukturę techniczną.

W tym roku ma powstać projekt Centrum Obsługi Turystów, które w najbliższych latach budowane będzie przy szybie Daniłowicza. Te działania mają dostosować kopalnię do rosnącego ruchu turystycznego.

Wielicka kopalnia działa nieprzerwanie od połowy XIII wieku. W tym czasie na dziewięciu poziomach sięgających do 327 metrów w głąb wydrążono 26 szybów i wybrano sól z ponad 2 tys. komór. Pod Wieliczką powstał labirynt liczący prawie 245 km korytarzy. Zorganizowany ruch turystyczny trwa tam od końca XVIII wieku. W 1978 r. kopalnia została wpisana na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. W czerwcu 2013 r. na liście UNESCO umieszczono także Kopalnię Soli Bochnia razem z Zamkiem Żupnym w Wieliczce.

JG, PAP

NaszDziennik.pl