logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Wtorek, 19 marca 2019 (03:59)

wyrażające sprzeciw wobec promocji praw lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transgenderycznych (LGBT)

Zgodnie z Biblią, Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, a różnica płci stanowi podstawę małżeństwa i rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa. Proponowane alternatywne wizje człowieka są sprzeczne z prawdą o ludzkiej naturze.

W Konstytucji RP zapisana jest zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych (art. 25 Konstytucji RP), zakaz dyskryminowania w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym (art. 32 ust. 2), wolność sumienia, w tym także wolność do wyrażania sprzeciwu sumienia (art. 53) oraz zasada dobra dziecka (art. 72).

Wprowadzenie postulatów środowisk LGBT spowoduje ograniczenie praw dzieci i rodziców, ale także prawa wszystkich obywateli do wolności słowa, w tym wolności do wyrażania sprzeciwu sumienia, wolności nauczania, a w przyszłości może także prowadzić do ograniczenia wolności nauczania religii. Nie do zaakceptowania jest wprowadzenie zajęć edukacji seksualnej zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Uważamy, że treści zawarte m.in. w warszawskiej deklaracji LGBT+ oraz propagowane w innych miejscach w Polsce mają na celu wprowadzenie do szkół wychowania seksualnego w duchu ideologii gender, i to już adresowanego do małych dzieci. Wychowanie to ma też na celu oswojenie dzieci z różnymi formami relacji płciowych, a więc nie tylko rodzicielskim związkiem mężczyzny i kobiety, ale np. zachowaniami homoseksualnymi. W wymiarze społecznym erotyzacja młodocianych prowadzi do rozwiązłości, nasilenia zachowań o charakterze przestępczym, zwiększenia liczby ciąż u młodocianych i częstotliwości zachorowań na choroby weneryczne.

Przypominamy, że zgodnie z Konstytucją RP „każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed […] demoralizacją” (art. 72 ust. 1) i wzywamy władze centralne i samorządowe oraz rodziców do przeciwstawiania się tym działaniom.

14 marca 2019 r.

Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach Andrzej Dawidowski

Nasz Dziennik