logo
logo

Pod
patronatem „Naszego Dziennika”

zdjęcie

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Bilans ładu wersalskiego

Niedziela, 19 maja 2019 (12:22)

O tym, jak traktat wersalski wpłynął na dzieje Europy po I wojnie światowej, będą dyskutować naukowcy w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Już w środę, 22 maja, wybitni historycy, politolodzy i eksperci od spraw międzynarodowych spotkają się w Toruniu na konferencji „Traktat wersalski. Kształtowanie powojennego ładu w Europie po I wojnie światowej”. Wydarzenie organizowane jest przez toruńską uczelnię wraz z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej. Doktor Jan Wiśniewski, koordynator tej instytucji, w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” podkreśla, że podjęcie tego tematu nie jest przypadkowe.

– W tym roku przypada rocznica 100-lecia zawarcia tego traktatu. Jest to szczególne wydarzenie dla instytucji, które zajmują się sprawami dyplomacji i relacji międzynarodowych. A do takich należy nasz ośrodek. Traktat ten ukształtował europejską rzeczywistość w XX wieku. Bez wątpienia było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii dyplomacji – podkreśla dr Jan Wiśniewski.

Powrót Polski na mapę

Jak precyzuje, postanowienia traktatu były szczególnie istotne dla naszego kraju. Po I wojnie światowej i 123 latach zaborów Polska powróciła na mapę Europy. I choć to wydarzenie niezwykłej wagi, które kolejne pokolenia Polaków wywalczyły swoją postawą, to jednak nie było wiadomo, jak będą przebiegać granice odrodzonej Polski. Problem ten poruszono właśnie w Wersalu.

– Kwestia granicy polsko-niemieckiej stanowiła istotny punkt obrad. Zdecydowano o nieskrępowanym dostępie Polski do morza i przyznaniu nam Wielkopolski. Doprowadzono także do utworzenia Wolnego Miasta Gdańska, ale też rozpisania plebiscytów na Warmii i Mazurach oraz na Górnym Śląsku. Te wszystkie decyzje zapadły na konferencji pokojowej w Paryżu. Widzimy więc, jak była ona ważna dla naszego kraju – akcentuje nasz rozmówca.

Kontestowane zapisy

W konferencji wersalskiej nie uczestniczyły państwa pokonane. Jego postanowienia zostały im narzucone. – Zapisów traktatu nie da się jednoznacznie ocenić. Znając realia ówczesnej dyplomacji, można stwierdzić, że – mimo wszystko – był korzystny dla Polski, chociaż nie wszystkie nasze interesy zostały zabezpieczone. Jednak było grono państw, które go kontestowały – stwierdza organizator konferencji.

Konferencja rozpocznie się o godz. 11.00 w auli WSKSiM w Toruniu (ul. Droga Starotoruńska 3). Pierwszą prelekcję wygłosi prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii PAN w Warszawie na temat: „Traktat wersalski z perspektywy Niemiec i Polski”.

Następnie głos zabierze prof. dr hab. Mariusz Wołos z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przygotowany przez niego referat to: „Konferencja wielkich nadziei czy fabryka pokoju? Perspektywa francuska”.

„Polityka zagraniczna Polski w dobie kształtowania się układu wersalsko-ryskiego” – to temat, który poruszy dr hab. Krzysztof Kania z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na zakończenie prof. dr hab. Mirosław Golon z Instytutu Pamięci Narodowej otworzy wystawę pt. „Należy stworzyć niepodległe państwo polskie […] z wolnym dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920”.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele różnych ośrodków akademickich, wśród nich wykładowcy i studenci. Uczestniczyć w niej będą także przedstawiciele IPN oraz władz samorządowych. – Co szczególnie cieszy, swoją obecność potwierdziło 150 uczniów z kilku szkół. A ciągle mogą dołączyć następne – podkreśla koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.

Rafał Stefaniuk

Nasz Dziennik