logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Poprawić ochronę dzieci

Wtorek, 9 lipca 2019 (11:55)

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy Kodeks karny, która dotyczy ochrony dzieci przed groźbą nielegalnej adopcji. Projekt przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Projekt ma na celu poprawę ochrony dzieci przed nielegalną lub przeprowadzoną z obejściem prawa adopcją oraz umożliwić pociągnięcie sprawców do adekwatnej do czynu odpowiedzialności karnej. 

W uzasadnieniu projektu noweli KK wskazano, że „obecne rozwiązania prawne niedostatecznie chronią dzieci przed groźbą dostania się w niepowołane ręce. Odpowiedzialność karna grozi dziś jedynie za organizowanie nielegalnych adopcji na szeroką skalę”. 

Według autorów nowelizacji, „groźne zjawisko (nielegalnych adopcji – PAP) rozszerzyło się do tego stopnia, że państwowe ośrodki zajmujące się znajdowaniem rodzin dla samotnych dzieci alarmują o istnieniu w Polsce szarej strefy adopcyjnej”.

Projektodawcy wskazali, że w internecie bez problemu można znaleźć ogłoszenia kobiet, które oferują urodzenie dziecka i oddanie go tuż po porodzie. „W anonsach otwarcie podawane są ceny za oddanie dziecka – od kilku do kilkuset tysięcy złotych” – czytamy w uzasadnieniu projektu. 

Według szacunkowych ocen, na które powołują się autorzy projektu noweli, w Polsce może dochodzić rocznie nawet do 2 tys. przypadków handlu dziećmi, przy około 3 tys. legalnych adopcji.

Projekt nowelizacji zakłada, że „z nielegalną adopcją mamy do czynienia po pierwsze, gdy sprawca oddaje lub przyjmuje dziecko do adopcji w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej i zatajając ten fakt przed sądem orzekającym w postępowaniu o przysposobienie”.

Chodzi o to, że strony, które zawarły porozumienie co do osiągnięcia korzyści przez rodziców biologicznych, utrzymują to w tajemnicy przed sądem, by można było odnieść wrażenie, że ich celem jest wyłącznie dobro dziecka. Jeżeli sąd o tym wie, to może podjąć właściwą decyzję i z reguły odmówi przysposobienia.

Autorzy projektu uznali, że „nie należy jednak karać samego oddania lub przyjęcia dziecka do adopcji w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej, bo może się jednak okazać, że pomimo np. wręczenia drobnej gratyfikacji (np. okolicznościowego prezentu) dobro dziecka nie ucierpi, a przyjmujący są osobami godnymi zaufania. Sąd musi o tym wiedzieć i podjąć decyzję o przysposobieniu, biorąc ten fakt pod uwagę”.

Drugą „postacią nielegalnej adopcji jest – według Ministerstwa Sprawiedliwości – jej dokonanie z pominięciem postępowania o przysposobienie, tzn. gdy sprawcy wykorzystują inne instytucje prawne w celu osiągnięcia skutku adopcji, np. fikcyjne uznanie dziecka i zrzeczenie się praw rodzicielskich przez matkę”.

„Projekt penalizuje obydwie te postaci nielegalnej adopcji i proponuje ustawowe zagrożenie dla tych czynów karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” – napisano w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

RP, PAP

Aktualizacja 9 lipca 2019 (12:10)

NaszDziennik.pl