logo
logo

Edukacja

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Książki do zmiany

Sobota, 30 listopada 2019 (03:01)

Bez poważnej korekty programów nauczania polska szkoła nie wyjdzie z zapaści.

– Apelujemy żarliwie do Ministerstwa Edukacji Narodowej o natychmiastowe działania w celu wyeliminowania śmiertelnie niebezpiecznych treści dla duchowego, moralnego i religijnego życia Polaków – pisze dziś na łamach „Naszego Dziennika” ks. prof. Tadeusz Guz, wybitny filozof.

W podręcznikach szkolnych, zatwierdzonych pod rządami Zjednoczonej Prawicy, wciąż dominuje ujęcie lewicowo-liberalne. Przykłady szokują.

– W podręczniku do języka polskiego „Oblicza epok” dla 1. klasy liceum mamy noblistkę Wisławę Szymborską, ale bez choćby jednego zdania, że przez ponad dwie dekady była członkiem PPR-PZPR i gloryfikowała stalinizm w Polsce Ludowej – wskazuje Leszek Żebrowski, badacz historii najnowszej.

W podobny sposób „wyczyszczono” życiorysy Leszka Kołakowskiego i Ryszarda Kapuścińskiego. Uczniowie czytają fragmenty ich twórczości, ale nie dowiadują się, kim byli autorzy.

– Czy ponad dwie dekady działalności w PPR-PZPR, w tym jako uczestnik zbrodniczych grup operacyjnych Urzędu Bezpieczeństwa, mają iść w zapomnienie? – pyta Żebrowski o powody pominięcia faktu zaangażowania Kołakowskiego w komunizm.

Z kolei w podręczniku języka polskiego dla klasy 7. promowana jest pełna ezoterycznych odniesień twórczość Williama Blake’a, angielskiego poety i malarza. Jak zauważa ks. prof. Tadeusz Guz, praca Blake’a „Stworzenie świata” deprawuje umysły, sumienia i serca dzieci, gdyż pozbawia je wiary i prawdy o chrześcijańskim Panu Bogu.

– „Dobra Zmiano”, postaw na edukację polską na fundamentach prawdy, w przeciwnym razie będziesz obiektywnie „Złą Zmianą”, która stanie się edukatorką niewyobrażalnej nieprawości, kłamstwa i zła – zwraca się do rządzących wybitny filozof.

Małgorzata Rutkowska

Aktualizacja 30 listopada 2019 (03:01)

Nasz Dziennik