logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Pierwsza Karta Polaka dla mieszkańca Ameryki Łacińskiej

Środa, 12 lutego 2020 (11:30)

We wtorek w Domu Polonii w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Karty Polaka dla mieszkańca Ameryki Łacińskiej. Ta grupa Polonii liczy ponad 2,5 miliona osób.

W uroczystości wzieli udział między innymi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk oraz Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą.

Pierwszy dokument otrzymał Lourival Araujo Filho, jeden z liderów polonijnych w Brazylii, kierujący największym obecnie polonijnym zespołem folklorystycznym w tym kraju – Grupą Folkloru Polskiego „Wisła” z Kurytyby.

Podczas spotkania Szymon Szynkowski vel Sęk powiedział: – Wspieramy Polonię mieszkającą w Ameryce Łacińskiej na wiele sposobów. To jest wsparcie z jednej strony za pośrednictwem placówek dyplomatyczno-konsularnych, to jest też wsparcie przez organizacje pozarządowe, wsparcie, które niesie Wspólnota Polska, to jest wiele przedsięwzięć kulturalnych, wiele projektów edukacyjnych otrzymujących dofinansowanie ze strony MSZ, organizowanie kursów języka polskiego, prowadzenie zespołów folklorystycznych.

Jan Dziedziczak zwrócił uwagę na historyczny aspekt spotkania. – Polska otwiera się także w wymiarze legislacyjnym na dwa miliony Polaków z Brazylii. Dziękujemy – jako państwo polskie – za to, co przez te ponad sto lat nasi rodacy w Brazylii robili. Przechowaliście polskość, a to nie jest takie oczywiste w wielu krajach – zaznaczył pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą.

– Pamiętajcie proszę i przekażcie tę wiadomość: Polska na was czeka, Polska jest na was otwarta. Zapraszamy was do Polski. Jesteście Polakami, jesteście potomkami tych, którzy z Polski wyjechali, i macie prawo do naszego kraju przyjechać, to również wam daje Karta Polaka, dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego – zwrócił uwagę.

Od 14 lipca 2019 r. Karta Polaka może być przyznawana na całym świecie każdej osobie nieposiadającej polskiego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt stały na terytorium Polski. Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą wykazać swój związek z polskością – w tym przynajmniej bierną znajomość języka polskiego, wykazać, że jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków było narodowości polskiej.

Posiadacze Karty Polaka, którzy przyjadą do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie Kartę Stałego Pobytu, po roku otrzymają obywatelstwo polskie, a w międzyczasie będą mogli liczyć na pomoc w okresie adaptacji – m.in. będą mogli ubiegać się o świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na okres do 9 miesięcy, dofinansowanie do wynajmu mieszkania, intensywnej nauki języka polskiego czy kursów zawodowych.

Zanim nastąpiła nowelizacja Karty Polaka, była ona przyznawana osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa. Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy rozszerzyła działania Karty Polaka na wszystkie kraje świata.

AB, PAP

NaszDziennik.pl