logo
logo

Zdjęcie: Gaj777/ Licencja: CC BY-SA 3.0/ Wikipedia

Ośrodki kultury – procedury odmrażania

Piątek, 22 maja 2020 (21:10)

Procedury wznawiania działalności domów, centrów i ośrodków kultury określono w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowanym w piątek na stronie internetowej resortu.

W komunikacie resort kultury poinformował, że w związku z wdrażaniem trzeciego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 możliwe jest stopniowe, ograniczone przywracanie działalności domów, centrów i ośrodków kultury. Działania każdej instytucji powinny być dostosowane do jej indywidualnej, faktycznej sytuacji oraz warunków epidemicznych na danym terenie.

W komunikacie określono procedury wznawiania działalności. Resort zaleca utrzymanie w możliwie jak najszerszym stopniu działalności statutowej w sieci. Zalecono prowadzenie form działalności niewymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością oraz uczestnictwa dużych grup ludzi.

W dokumencie zawarte są również informacje dotyczące prowadzenia zajęć zbiorowych oraz indywidualnych w ośrodkach. Podano m.in. wytyczne co do liczby osób mogących uczestniczyć w zajęciach w zależności od metrażu pomieszczenia.

Ministerstwo rekomenduje też zaniechanie, do czasu wznowienia działalności kin i teatrów, projekcji filmów i wystawiania przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych w zamkniętych pomieszczeniach.

Określono również sposoby na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom. Między innymi zalecono podział realizowanych przez instytucję zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie – mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie. Stanowiska pracy powinny być oddalone od siebie o minimum 1,5 m.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie zarekomendowano również ewentualne ograniczenie godzin otwarcia oraz ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

W komunikacie zwrócono uwagę, że domy, centra i ośrodki kultury nie podlegają ministrowi kultury, a ich organizatorami są lokalne samorządy. W związku z tym wszelkie decyzje dotyczące ich działalności podejmują osoby zarządzające w porozumieniu ze swoimi organizatorami. Wytyczne zaproponowane przez MKiDN stanowią zestaw wskazówek dla menedżerów, pracowników, współpracowników, wolontariuszy oraz organizatorów domów, centrów i ośrodków kultury, przygotowanych na podstawie doświadczeń i działań podejmowanych przez państwowe instytucje kultury oraz uzgodnionych i zaakceptowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

JG, PAP

NaszDziennik.pl