logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: twitter.com.jasnagóranews/ -

Nowenna w intencji prezydenta Polski przed objęciem urzędu – dzień 9.

Środa, 5 sierpnia 2020 (01:05)

Aktualizacja: 5 sierpnia 2020 (11:08)

Podejmij modlitwę za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w intencji prezydenta Polski przed objęciem urzędu.

Nowenna trwa w dniach 28 lipca – 5 sierpnia 2020 r. w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Odmawiana jest codziennie po Mszach św. o godz. 7.00, 12.00 i 18.00. Transmisja w internecie: https://www.radiomaryja.pl/sanktuarium. W soboty i we wtorki Msze św. o godz. 7.00 transmitowane są także przez Radio Maryja. Włącz się i Ty!
 
Nowenna składa się z części stałych oraz rozważań na kolejne dni. Codziennie odmawiamy całość, zmieniając tylko rozważanie. W pierwszy dzień korzystamy z rozważania na dzień pierwszy, w drugi – z rozważania na dzień drugi itd.
 
Prawo Boże prawem Polski
 
NOWENNA
 
Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, Tobie zawierzamy pana prezydenta naszej Ojczyzny. Uproś mu światło Ducha Świętego, aby umiał działać roztropnie i twórczo, jednocząc ludzi we wspólnym budowaniu dobra Polski i jej obywateli.
 
Ty, która jesteś naszą Matką i Królową, otocz naszą Ojczyznę swoją opieką, chroń od nieszczęść, kataklizmów i wszelkiego zła.
 
Prosimy Cię o to, Maryjo, wzywając także wstawiennictwa polskich świętych, a szczególnie św. Jana Pawła II. Wysłuchaj wołania pokoleń, Bogarodzico Dziewico, i przyjdź nam na pomoc w tym trudnym czasie.
 
Rozważania na dzień 9

ROZWAŻANIE NA DZIEŃ DZIEWIĄTY

IX przykazanie Dekalogu: Nie pożądaj żony bliźniego twego.

Fragment homilii św. Jana Pawła II
wygłoszonej we Włocławku 7 czerwca 1991 roku:

„Idąc za przykazaniami Dekalogu, które wytyczają program mojego pielgrzymowania tym razem, należy tutaj przywołać na pamięć przykazanie dziewiąte: »Nie pożądaj żony bliźniego twego«. Nie tylko: »nie cudzołóż«, ale też: »nie pożądaj«. Nie daj się uwikłać wszystkim tym siłom pożądania, które drzemią w tobie jako »zarzewie grzechu«. Nie daj się opanować »człowiekowi cielesnemu« [por. 1 Kor 3,3]. »Jeżeli będziecie żyli wedle ciała – pisze Apostoł – czeka was śmierć« [Rz 8,13].
Ciało samo nie ma innej perspektywy – tylko duch ją ma. »Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała – będziecie żyli« [Rz 8,13]. A siły ducha są w człowieku. I działa też w sercach ludzkich miłość, która jest z Ducha Świętego.
A zatem – podjąć to, co każdy z nas ma w sobie z ducha i z Ducha Świętego. Nie dać się też uwikłać całej tej cywilizacji pożądania i użycia, która panoszy się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości, panoszy się wśród nas, korzystając z różnych środków przekazu i uwodzenia. Czy jest to cywilizacja – czy raczej antycywilizacja? Kultura – czy raczej antykultura? Tu trzeba wrócić do elementarnych rozróżnień. Przecież kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem. Nie to, co tylko »zużywa« jego człowieczeństwo”.

X przykazanie Dekalogu: Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Fragment homilii św. Jana Pawła II
wygłoszonej w Płocku 7 czerwca 1991 roku:

„Dziś w Płocku, na tej kolejnej, dziesiątej stacji mojego pielgrzymowania po ziemi ojczystej, wypada mi dotknąć ostatniego pośród przykazań Dekalogu.
W przykazaniu: »Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest« (podobnie jak w przykazaniu poprzednim), dotykamy bowiem wnętrza serca ludzkiego. »Pożądanie« nie jest zewnętrznym uczynkiem. »Pożądanie« jest tym, czym żyje ludzkie serce. »Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest« – mówi Bóg w synajskim Przymierzu z Mojżeszem. Bezpośrednio chodzi tu o dopełnienie tego, co zawiera się w siódmym przykazaniu: »Nie kradnij«, chodzi o rzecz, która jest cudzą własnością. Do tego przykazanie Dekalogu odnosi się wprost i bezpośrednio.
Równocześnie jednak przykazanie to wskazuje na taką hierarchię wartości, w której »rzeczy«, czyli dobra materialne, zajmują miejsce nadrzędne. Pożądanie »rzeczy« opanowuje tak serce ludzkie, że nie ma w nim już niejako miejsca na dobra wyższe, duchowe. Człowiek staje się poniekąd niewolnikiem posiadania i używania, nie bacząc nawet na własną godność, nie bacząc na bliźniego, na dobro społeczeństwa, na samego Boga. Jest to pożądanie zwodnicze. Chrystus mówi: »Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?« [Mt 16,26]”.

LITANIA LORETAŃSKA

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami, módl się za nami.

Matko Chrystusowa, módl się za nami.

Matko Kościoła, módl się za nami.

Matko łaski Bożej, módl się za nami.

Matko miłosierdzia, módl się za nami

Matko nieskalana, módl się za nami.

Matko najczystsza, módl się za nami.

Matko dziewicza, módl się za nami.

Matko nienaruszona, módl się za nami.

Matko najmilsza, módl się za nami.

Matko przedziwna, módl się za nami.

Matko dobrej rady, módl się za nami.

Matko Stworzyciela, módl się za nami.

Matko Zbawiciela, módl się za nami.

Matko nieustającej pomocy, módl się za nami

Panno roztropna, módl się za nami.

Panno czcigodna, módl się za nami.

Panno wsławiona, módl się za nami.

Panno można, módl się za nami.

Panno łaskawa, módl się za nami.

Panno wierna, módl się za nami.

Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.

Stolico mądrości, módl się za nami.

Przyczyno naszej radości, módl się za nami.

Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.

Przybytku chwalebny, módl się za nami.

Przybytku Sławny Pobożności, módl się za nami.

Różo Duchowna, módl się za nami.

Wieżo Dawidowa, módl się za nami.

Wieżo z Kości Słoniowej, módl się za nami.

Domie Złoty, módl się za nami.

Arko Przymierza, módl się za nami.

Bramo niebieska, módl się za nami.

Gwiazdo Zaranna, módl się za nami.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.

Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Królowo Aniołów, módl się za nami.

Królowo Patriarchów, módl się za nami.

Królowo Proroków, módl się za nami.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

Królowo Męczenników, módl się za nami.

Królowo Wyznawców, módl się za nami.

Królowo Dziewic, módl się za nami.

Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami.

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

Królowo Wniebowzięta, módl się za nami.

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.

Królowo rodzin, módl się za nami.

Królowo pokoju, módl się za nami.

Królowo Polski, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się nad nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

POD TWOJĄ OBRONĘ

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen

AB

NaszDziennik.pl