logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Matuszak/ Nasz Dziennik

Przed wyjazdem za granicę

Sobota, 26 września 2020 (10:59)

Aktualizacja: 26 września 2020 (11:29)

Rzecznik MŚP informuje o możliwościach sprawdzenia aktualnej sytuacji epidemicznej w krajach popularnych wśród polskich turystów.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców informuje o możliwościach sprawdzenia aktualnej sytuacji epidemicznej i obostrzeń w krajach będących popularnymi kierunkami wyjazdów polskich turystów.

Pismem z 28 lipca 2020 r. Rzecznik MŚP, mając na uwadze głosy przedstawicieli branży turystyki, zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o informację, czy Ministerstwo rozważało (w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych) stworzenie portalu internetowego, informującego o aktualnej sytuacji epidemicznej i obostrzeniach w krajach tzw. turystyki wyjazdowej. Zdaniem przedsiębiorców przedmiotowy portal mógłby stanowić istotne narzędzie w przeciwdziałaniu ewentualnemu chaosowi informacyjnemu wśród ich klientów.

W odpowiedzi Ministerstwo Rozwoju wskazało, że:

„[…] MSZ na swoich stronach umieszcza informacje o aktualne sytuacji epidemiologicznej w krajach, które są popularnymi kierunkami wyjazdów zagranicznych Polaków. Ponadto, Komisja Europejska uruchomiła platformę internetową »Re-open EU«, która zawiera podstawowe informacje umożliwiające bezpieczne wznowienie swobodnego przepływu osób i turystyki w całej Europie. Platforma »Re-open« będzie funkcjonować jako główny punkt odniesienia dla osób podróżujących w UE, ponieważ gromadzi w jednym miejscu aktualne informacje od Komisji i państw członkowskich. Narzędzie to umożliwi przeglądanie informacji dotyczących poszczególnych państw członkowskich UE za pomocą interaktywnej mapy, zawierającej aktualne informacje na temat obowiązujących środków krajowych, a także praktyczne porady dla osób odwiedzających dany kraj. Platforma jest łatwo dostępna na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych poprzez następujący link Re-open EU”:

https://reopen.europa.eu/pl

Platforma „Re-open EU” i zawarte na niej informacje dostępne są w 24 językach urzędowych EU.

JG, PAP

NaszDziennik.pl