logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: fot. arch. Instytutu Prymasowskiego/ Nasz Dziennik

Stefan Kardynał Wyszyński – Wielkim Ojcem polskiej drogi do wolności – część II

Sobota, 10 października 2020 (02:05)

Aktualizacja: 10 października 2020 (09:42)

Pan Bóg nie może kogokolwiek nienawidzić, lecz okazuje szczyt swojej solidarności z nami w swoim „nieskończonym Miłosierdziu” – nienawiść jako istota różnych ideologii i jako antysolidarność.

Ksiądz Prymas naucza: „Bóg nie może nas nienawidzić. Jeżeli nienawiść niezgodna jest z sercem człowieka, to cóż dopiero mówić o najpotężniejszym i najwspanialszym Sercu Bożym”. W sprzeczności do chrześcijańskiego Boga-Miłości ideologia marksizmu-leninizmu jest ideologią nienawiści. Ksiądz Prymas pisze o tym tak: „Przez kilka lat wojowaliśmy hasłem nienawiści i nawet w prasie pisano: »Musimy nauczyć młodzież naszą więcej nienawidzieć«. Przekonaliśmy się, że byłoby to działanie przeciwko naturze ludzkiej, zniekształcenie człowieczeństwa, wywracanie wszelkich fundamentów i podstawy budowania, wiara w potęgę dogmatu nienawiści. We współczesnym człowieku podnosi się bunt, podyktowany zdrową siłą pragnienia miłości”.

Jakże warto, abyśmy w naszych pokoleniach pielęgnowali tę naukę i nie ulegali ideologicznemu transportowaniu nienawiści pod szyldem neokomunistycznej ideologii gender czy neomarksistowskich prób zrównywania statusu bytowego osób ludzkich jako jedynego podmiotu praw i obowiązków w widzialnym kosmosie ze zwierzętami i roślinami, które dlatego nigdy nie będą podmiotami prawa, ponieważ żadne zwierzę i żadna roślina nigdy nie mogą stać się ludźmi w sensie personae humanae.

 

Drogi Czytelniku,

cały artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej „Naszego Dziennika”.

Zapraszamy do zakupu w sklepie elektronicznym

Ks. prof. Tadeusz Guz

Nasz Dziennik