logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

ARiMR: Wsparcie dla rolników

Wtorek, 23 lutego 2021 (11:55)

Aktualizacja: 23 lutego 2021 (12:17)

Rolnicy do 26 marca mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje na ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Pomoc, finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, jest adresowana do rolników prowadzących chów lub hodowlę zwierząt i planujących budowę urządzeń chroniących wodę przed azotanami.

Dotację można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych. Dotyczy to zarówno nawozów płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych. W przypadku młodych rolników – także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu podlega również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

O wsparcie nie mogą ubiegać się właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji – do 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji (60 proc. – w przypadku inwestycji realizowanych przez młodych rolników).

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR. Można je również przesłać poprzez platformę ePUAP lub rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Każdy złożony wniosek zostanie poddany ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

AB, PAP

NaszDziennik.pl