logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Silniejsi dziesięciokrotnie

Czwartek, 25 lutego 2021 (09:32)

Aktualizacja: 25 lutego 2021 (16:57)

79 lat temu gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz sformowania 1. Dywizji Pancernej. Dziś 79. rocznicę tego wydarzenia upamiętnia Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Stołeczne Środowisko 1. Polskiej Dywizji Pancernej, składając kwiaty przed pomnikiem 1. Dywizji Pancernej na pl. Inwalidów w Warszawie.

W przesłanym gen. Władysławowi Sikorskiemu memoriale – którego przygotowanie trwało 5 dni – gen. Stanisław Maczek napisał: „Stwarzając dywizję pancerną, pomnażamy wkład w ogólny wysiłek wojen­ny, stajemy się silniejsi dziesięciokrotnie, możemy na polu walki odegrać rolę decydującą, na konferencji pokojowej, razem z czynami marynarki i lotnictwa, będziemy mogli rzucić decydujące czyny naszej dywizji pancernej”.

Pierwsza Dywizja Pancerna powstała 25 lutego 1942 r. w Wielkiej Brytanii na rozkaz Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego. Dowódcą Pierwszej Dywizji Pancernej mianowany został gen. Stanisław Maczek.

Po przeszkoleniu, w sierpniu 1944 r., w składzie 1. Armii Kanadyjskiej została przerzucona na front zachodni. W bitwie pod Falaise we Francji odegrała kluczową rolę w zamknięciu okrążenia wokół niemieckich 7. Armii i 5. Armii Pancernej.

Szlak bojowy dywizji wiódł następnie przez północną Francję, Belgię, Holandię, gdzie polscy „Pancerniacy” wyzwolili od niemieckiego okupanta szereg miast – szczególnie zapisały się w historii ciężkie walki o wyzwolenie holenderskiej Bredy, z której żołnierze gen. Maczka wyparli niemieckie oddziały bez strat ludności cywilnej i uszczerbku zabytkowej architektury miasta.

W drugiej połowie kwietnia 1945 r. 1. Dywizja Pancerna przekroczyła granicę niemiecką i wzięła udział w ostatniej ofensywie na chylące się ku upadkowi Niemcy. Zwycięski pochód formacji zakończył się 5 maja 1945 r. zdobyciem przez żołnierzy gen. Maczka portu wojennego w Wilhelmshaven w północno-zachodnich Niemczech. 

Zdjęcia z dzisiejszego wydarzenia dostępne TUTAJ

APW, PAP

NaszDziennik.pl