logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Zakaz reklam w programach dla dzieci

Środa, 3 marca 2021 (11:27)

Aktualizacja: 3 marca 2021 (11:33)

Rzecznik Praw Dziecka zaapelował o podtrzymanie zakazu reklam w przerwach programów dla dzieci.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji popiera wprowadzenie w życie nowych unijnych przepisów łagodzących zakaz nadawania reklam w przerwach programów dziecięcych.

Jak wytłumaczył Mikołaj Pawlak w komunikacie, w aktualnym stanie prawnym nie można przerywać w celu nadania reklam lub telesprzedaży audycji dla dzieci (art. 16a ust. 6 pkt 4 Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji). Propozycja KRRiT odnosi się do art. 20 ust. 2 dyrektywy unijnej o audiowizualnych usługach medialnych, zgodnie z którym emisja audycji dla dzieci może zostać przerwana reklamą telewizyjną raz w ciągu każdego przewidzianego w układzie audycji okresu nie krótszego niż 30 minut, o ile czas trwania danej audycji jest dłuższy niż 30 minut – wskazał rzecznik.

Mikołaj Pawlak zauważył, że „słabnący potencjał rynku reklamy telewizyjnej w związku z rozwojem internetu nie powinien negatywnie oddziaływać na najmłodszych odbiorców, a sukces komercyjny nie powinien stawać nad najwyższym dobrem – dobrem dziecka” 

Pawlak podkreślił też, że najmłodsi mają obniżony poziom krytycyzmu w stosunku do reklam, są bardzo podatni na przekazywane w nich wzorce zachowań i nie mają dostatecznej możliwości obrony przed agresywną reklamą.

„Zdarza się, że reklama wykorzystuje łatwowierność i niedoświadczenie najmłodszych. […] Należy pamiętać, że dziecko kształtując sobie dopiero swój obraz świata jest całkowicie nieodporne na działanie reklam, a ich perswazyjna siła może mieć znaczącą przewagę nad racjonalnymi argumentami rodziców. Stąd też reklama kierowana do dzieci i młodzieży musi pozostać pod stałą kontrolą i nadzorem, by eliminować zachowania mogące naruszać prawo lub służące obejściu prawa” – zaznaczył.

Przypomniał jednocześnie, że omawiana dyrektywa pozwala państwom członkowskim na wprowadzenie bardziej szczegółowych lub surowszych przepisów. Dlatego – wskazał – „wnoszę do ministra kultury Piotra Glińskiego, by skorzystał z tego prawa i zaostrzył wprowadzane przepisy tak, aby nie pozwalały na przerywanie reklamami nawet trwających dłużej niż 30 minut programów i audycji dla dzieci”.

AB, PAP

NaszDziennik.pl