logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: https://muzeum1939.pl/ -

Zawsze gotowi do opowiadania historii

Wtorek, 6 kwietnia 2021 (19:36)

Aktualizacja: 6 kwietnia 2021 (21:58)

Blisko 2 mln gości, ponad 30 zrealizowanych wystaw czasowych, niemal 30 wydanych publikacji, 7 sezonów badań archeologicznych na Westerplatte, odnalezienie szczątków 9 polskich żołnierzy – tak Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku podsumowało 4 lata działalności.

6 kwietnia 2017 roku, decyzją ministra kultury prof. Piotra Glińskiego, powstało Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, łącząc w sobie istniejące od 2008 r. muzeum o tej samej nazwie i powołane w grudniu 2015 r. Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

We wtorek placówka poinformowała w komunikacie prasowym o efektach czteroletniej pracy zespołu działającego pod dyrekcją dr. Karola Nawrockiego.

Jak podano, w tym czasie muzeum odwiedziło ponad 1,83 mln gości. Zrealizowano ponad 30 wystaw czasowych, wprowadzono blisko 30 zmian i uzupełnień na wystawie głównej, do kolekcji zbiorów MIIWŚ pozyskano 12 436 nowych obiektów. Przeprowadzono ponad 1,7 tys. lekcji, zajęć i warsztatów edukacyjnych, w których uczestniczyło łącznie ponad 35 tys. osób.

Ponadto, instytucja wydała niemal 30 własnych publikacji, zrealizowała 196 krótkich form filmowych. Zorganizowano„ ponad 70 wydarzeń naukowych i kulturalnych, m.in. międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji, debat, spotkań autorskich, koncertów, spektakli teatralnych, pokazów multimedialnych. Podpisano też 258 porozumień o współpracy z wolontariuszami.

„Te liczby wyglądają imponująco jak na osiągnięcia jednej instytucji kultury. Ale to nie liczby są najważniejsze, tylko ludzie. To dzięki profesjonalnemu, interdyscyplinarnemu i energicznemu zespołowi MIIWŚ jesteśmy zawsze gotowi do opowiadania o historii. Czy to w samym muzeum, na uniwersytetach, w mediach społecznościowych, ze sceny muzycznej, w kinie, a nawet w muzealnym sklepie, na stadionach, w Polsce i na całym świecie – wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Dziękujemy wszystkim tym, którzy od czterech lat towarzyszą nam w tym niezwykłym przedsięwzięciu” – powiedział dyrektor instytucji, dr Karol Nawrocki, cytowany w komunikacie prasowym.

Jak dodał, ostatnie cztery lata to także konsekwentne przywracanie pamięci o tym, co wydarzyło się w podczas II wojny światowej na Westerplatte. Według niego, dla MIIWŚ zadaniem priorytetowym jest budowa nowej placówki muzealnej upamiętniającej bohaterską obronę gdańskiego półwyspu.

W ubiegłym roku zaprezentowano założenia programowe Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, została wybrana zwycięska koncepcja cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego, który ma być gotowy do 1 września 2022 roku. Wówczas odbędzie się oficjalny, państwowy pogrzeb obrońców Westerplatte. Dotychczas odnaleziono szczątki 9 polskich żołnierzy, spoczywających przez ponad 80 lat w bezimiennych mogiłach. Pięciu z nich zidentyfikowano.

Na Westerplatte MIIWŚ prowadzi także badania archeologiczne, saperskie i geotechniczne oraz inne, pozwalające na dogłębne poznanie historii tego niezwykłego miejsca.

Placówka angażuje się także w działania międzynarodowe. Instytucja nawiązała współpracę z kilkudziesięcioma partnerami zagranicznymi, realizując misję opowiadania o II wojnie światowej także poza granicami kraju.

„Ostatnie 4 lata to czas wypełniony organizacją międzynarodowych konferencji, w których wzięli udział przedstawiciele nauki i kultury z całego świata. W ramach współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych projekt wystawienniczy »Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej« został zaprezentowany milionom ludzi na 6 kontynentach, w 66 krajach, w ponad 150 miejscach” – przekazała rzecznik MIIWŚ Hanna Mik-Samól.

Podkreśliła, że owocem współpracy międzynarodowej były także realizowane wystawy, m.in. „Pancerne skrzydła” czy „Milion zza oceanu”.

Jak przypomina Mik-Samól, jedną z wielu aktywności realizowanych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku była też koordynacja obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W ramach stworzonego systemu honorowym patronatem MIIWŚ zostało objętych 361 przedsięwzięć organizowanych w Polsce i na świecie. W specjalnie przygotowanych w tym okresie widowiskach, konferencjach, wystawach, projektach edukacyjnych wzięły udział tysiące osób, a informacje o wydarzeniach, takich jak m.in. odsłonięcie pomnika rtm. Witolda Pileckiego, realizacja projektu edukacyjno-wystawienniczego „Muzeum na wodzie” czy ustanowienie nagrody im. ppłk. Jana Kowalewskiego dotarły do milionów osób.

Przez ostatnie cztery lata w MIIWŚ odbywały się też liczne koncerty, pokazy multimedialne, spektakle teatralne czy spotkania autorskie.

Ze względu na trwającą pandemię placówka realizuje wiele zadań w sieci. Każdego dnia w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej placówki umieszczane są materiały dotyczące II wojny światowej.

APW, PAP

NaszDziennik.pl