logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

ETPC depcze Konstytucję

Czwartek, 23 września 2021 (02:03)

Aktualizacja: Czwartek, 23 września 2021 (02:03)

Co zrobi rząd w sprawie wyroku Trybunału w Strasburgu, który zakwestionował prawidłowość wyboru sędziego do Trybunału Konstytucyjnego?

Nowy RPO, Marcin Wiącek, wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego o informację, „w jaki sposób Rząd RP zamierza wykonać” ten wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Rzecznik wskazuje, że wyrok Trybunału uprawomocnił się w sierpniu, a rząd nie złożył wniosku o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby ETPC, czyli – w ocenie RPO – uznał wyrok za ostateczny. Decyzja ETPC odnosiła się do odrzucenia przez TK skargi konstytucyjnej złożonej przez firmę Xero Flor, która procesowała się ze Skarbem Państwa o odszkodowanie.

RPO ocenia, że każde orzeczenie TK „wydane z udziałem osoby, której wybór został oceniony jako oczywiste naruszenie prawa, będzie prawnie wadliwe”. Rodzi to ryzyko wypłaty odszkodowań. Poza tym – zdaniem rzecznika – „istnieje zagrożenie, że sądy w indywidualnych postępowaniach będą kwestionowały skutki prawne orzeczeń TK wydanych w składzie nieodpowiadającym wymogom wskazanym przez ETPC”. Dlatego – jak wskazuje RPO – obowiązkiem rządu jest wyeliminowanie ryzyka wystąpienia tego typu następstw. – Orzeczenia TK są ostateczne i niezaskarżalne, czyli ewentualne decyzje, chociażby ETPC w sprawach skarg indywidualnych polskich obywateli, musi rozważyć rząd. Na ile uwzględnić tego rodzaju wyroki, wypłacić ewentualne odszkodowanie, czy też nie – mówi w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” poseł Marek Ast, przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości. 

Drogi Czytelniku,

cały artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej „Naszego Dziennika”.

Zapraszamy do zakupu w sklepie elektronicznym

AB

Nasz Dziennik