logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: M.Borawski/ Nasz Dziennik

Zmyć hańbę z Virtuti Militari

Poniedziałek, 3 czerwca 2013 (14:34)

Oświadczenie Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie w sprawie odebrania odznaczenia Virtuti Militari

 

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie jest oburzone informacją, iż Kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari nie podejmuje leżącej w jej kompetencji inicjatywy odebrania tego odznaczenia niegodnym posiadania go osobom.

Przypominamy, że już w 2007 roku zwróciliśmy się w tej sprawie do ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, a rok później z satysfakcją dowiedzieliśmy się, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przekazał mu listę ponad stu żyjących kawalerów Virtuti Militari, którym powinien on zostać odebrany.       

Ta sprawa nie została jednak podjęta i dlatego raz jeszcze zwracamy się do kapituły, aby dokonała przeglądu posiadaczy tego odznaczenia i usunęła z jego grona wszystkich, którzy otrzymali je nie za walkę o niepodległość Polski, lecz za wierność sowieckiej racji stanu, często przejawiającą się w mordowaniu i represjonowaniu żołnierzy zbrojnego podziemia po 1945 roku.

Nasz postulat w szczególności dotyczy funkcjonariuszy oraz tajnych współpracowników Urzędu i Służby Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej i formacji kontynuujących jej wrogą Polsce działalność, oficerów Gwardii i Armii Ludowej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także obywateli RP, mających w swoim życiorysie służbę w Armii Czerwonej lub w cywilnych i wojskowych sowieckich organach bezpieczeństwa (NKWD, KGB, Smiersz, GRU itp.).         

Jako jeden z pierwszych powinien utracić prawo do noszenia tego orderu współpracownik Informacji Wojskowej z lat 40. (pseudonim „Wolski”), późniejszy sowiecki namiestnik w Warszawie – Wojciech Jaruzelski.    

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach prezydent RP ma prawo – także z inicjatywy własnej – odebrać Virtuti Militari w przypadku, gdy „odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu”.  

Najwyższy już czas zmyć hańbę z najwyższego polskiego odznaczenia bojowego! 

 

Kraków, 3 czerwca 2013 r.

dr Jerzy Bukowski, rzecznik POKiN

NaszDziennik.pl