logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: arch/ -

Marsz Pamięci Sybiru

Piątek, 6 września 2013 (20:58)

Kilkanaście tysięcy osób z całego świata wzięło udział w XIII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Zakończył on dwudniowe uroczystości w Białymstoku mające na celu przypominać historię od czasów zaborów, wywózek ogromnej rzeszy Polaków na Wschód i upamiętniać tych, którzy z zesłania już do Ojczyzny żywi nie wrócili.

W tegorocznym marszu uczestniczyli nie tylko sybiracy, ale również harcerze oraz młodzież szkolna z całej Polski, m.in. ze szkół noszących imię sybiraków, wnukowie i dzieci wywiezionych na Wschód. Było też 260 pocztów sztandarowych, tysiące mieszkańców miasta oraz przedstawiciele władz parlamentarnych, wojewódzkich i samorządowych. W tym roku marsz upamiętnił ważne dla sybiraków rocznice –  150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego i 85. rocznicę powstania Związku Sybiraków.

W kościele pw. Ducha Świętego uroczystej Eucharystii w intencji żywych i zmarłych sybiraków, o Miłosierdzie Boże dla ich prześladowców oraz za młode pokolenie Polaków przewodniczył JE ks. abp Edward Ozorowski, metropolita białostocki.

Po Mszy św. odbyły się wieńczące całość oficjalne uroczystości przy Pomniku – Grobie Nieznanego Sybiraka. Przy nim złożone są urny z prochami nieznanych osób, które zginęły podczas wywózek na Wschód i w czasie zesłania. Na murze okalającym na centralnie umieszczonym ogromnym krzyżu, wykonanym z kolejowych szyn, znajdują się tablice z nazwiskami wywiezionych, m.in. gen. Władysława Andersa czy białostoczanina – prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Wydarzeniem podczas tegorocznego marszu było przekazanie sztandaru Związku Sybiraków powstającemu w Białymstoku Muzeum Pamięci Sybiru.

Było ono, obok miasta, współorganizatorem sybirackich uroczystości. Jest już opracowanie  architektoniczne przyszłej siedziby muzeum – pierwszego tego typu  w Polsce. Ma ono powstać do roku 2016. Nowoczesny budynek muzeum stanie na terenie dawnych magazynów wojskowych (1,5 hektara). Na eksponowanej obecnie wystawie (Rynek Kościuszki) prezentowane są pamiątki przekazane przez sybiraków muzeum.

Adam Białous, Białystok

NaszDziennik.pl