logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: solidarność.pl/ Internet

„Solidarność” przeciwko gender w szkołach

Wtorek, 14 stycznia 2014 (11:37)

Stanowisko Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie ideologii genderKierując się troską o dobro przyszłych pokoleń, w poczuciu odpowiedzialności za prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się wprowadzaniu do szkół i placówek oświatowych szkodliwych treści promujących ideologię gender.

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie systemu oświaty w Polsce do szerzenia treści, zacierających różnice między kobietą i mężczyzną, wprowadzanych nawet na poziomie przedszkola. Zagrożenia te potwierdzają wyniki badań, przeprowadzonych m.in. na Uniwersytecie Harvarda, które wykazały, że brak pewności tożsamości płciowej u dzieci poniżej 11. roku życia zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w ich rozwoju seksualnym, psychicznym i fizycznym i może doprowadzić do nieusuwalnych obciążeń psychiki traumatycznymi zaburzeniami.


Rada Sekcji Krajowej przypomina, że w misję zawodu nauczyciela wpisany jest obowiązek zapewnienia uczniom i wychowankom bezpieczeństwa nie tylko w sferze fizycznej, ale także psychicznej i emocjonalnej. Rodzice, powierzając nauczycielom swoje dzieci, mają prawo oczekiwać, że treści przekazywane w szkole nie będą naruszały ich praw zagwarantowanych w art. 18, 47 i 48. Konstytucji RP.


Rada Sekcji Krajowej apeluje do rad pedagogicznych, by działając zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty, nie wyrażały zgody na wprowadzanie w szkołach i placówkach oświatowych zajęć promujących ideologię gender.W imieniu Rady SKOiW NSZZ „Solidarność”:
Ryszard Proksa, przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność”

NaszDziennik.pl