logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Jak-Budowac.pl/CC-BY-SA-2.0/ Wikipedia

Zamieszkać w Michałowie

Poniedziałek, 10 marca 2014 (09:57)

Aktualizacja: Poniedziałek, 10 marca 2014 (12:33)

Z Markiem Nazarką, burmistrzem Michałowa, rozmawia Adam Białous

Obecny rok jest pierwszym, w którym weszła w życie uchwała umożliwiająca zwolnienie z podatku od nieruchomości mieszkańców gminy Michałowo. Czy widać już efekty tej pionierskiej w skali Polski uchwały?

– Wnioski o zwolnienie w roku 2014 z podatku od nieruchomości złożyło już około 2,5 tysięcy mieszkańców gminy i nadal one do nas napływają. Uchwała obowiązuje dopiero od stycznia, a już skorzystało z niej już ponad 90 procent mieszkańców gminy, uprawnionych do tej finansowej ulgi. Cały czas otrzymujemy bardzo wiele telefonów od osób, które są zainteresowane zameldowaniem się na terenie naszej gminy. Ten zamiar tłumaczą w ten sposób, iż wówczas będą mogli zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości lub płacić o wiele niższą stawkę podatku, niż płacą tam, gdzie są obecnie zameldowani. Nawet jeżeli w ciągu roku zamelduje się u nas jedynie kilka osób, to już będzie to sukcesem, w sytuacji, gdzie jak w innych miejscach Polski, tak i u nas, tereny się wyludniają. Nasza uchwała nie spowoduje, że problem emigracji zniknie, ponieważ ten problem można rozwiązać jedynie na szczeblu władz państwowych, jednak już widzę, iż zwolnienie z podatku od nieruchomości proces emigracji osób z naszej gminy skutecznie wstrzymuje.

Wzrosło zainteresowanie kupnem działek budowlanych na terenie gminy? 

– Zainteresowanie kupnem działek wzrosło ogromnie. W tym roku będziemy chcieli sprzedać około 30 działek. Ludzie dzwonią z różnych stron Polski. Chcemy przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe. Zwolnienie z podatku od nieruchomości jest tylko jednym z kierunków działań, jakie podejmuje nasza gmina, aby przyciągnąć do siebie  nowych mieszkańców oraz inwestorów. Kolejnym jest właśnie szykowanie terenów pod te inwestycje, czy to mieszkaniowe, czy biznesowe. Trzecim działaniem jest tworzenie miejsc pracy. To działanie długofalowe. W ciągu ostatnich 10 lat udało się utworzyć na terenie gminy co najmniej 300 nowych miejsc pracy. Równie ważne jest wspieranie mieszkańców gminy poprzez kształcenie i tworzenie odpowiednich warunków, aby oni sami mogli tworzyć miejsca pracy, otwierając działalność gospodarczą.

Zwolnienie mieszkańców z podatku będzie sporo kosztować. Gminę stać na to?

– Nasza gmina jest niewielka, a na jej terenie działają dwa duże przedsiębiorstwa. Jedno to największy w Polsce producent torfowej podściółki używanej podczas uprawy pieczarek, druga firma zajmuje się produkcją tkanin. Roczne dochody gminy Michałowo to około 23 mln złotych. Zwolnienia z podatku od nieruchomości  mogą nas kosztować najwyżej jakieś 500 tys. złotych, jednak ta decyzja jest oparta na konkretnych wyliczeniach. Jestem przekonany, że będziemy poprzez tego typu działania jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do lokowania u nas swojego biznesu. Liczymy na pozyskanie nowych mieszkańców, ale również na to, że będzie to skutkować np. pojawianiem się nowych miejsc pracy. Wkrótce ruszy kampania zachęcająca do zamieszkania w Michałowie. A trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż więcej obywateli gminy oznacza większy jej udział w dochodach budżetu państwa, a więc większe sumy zwrotu podatków z tego budżetu dla gminy. Chcę również zwrócić uwagę na jeden z zapisów uchwały zwalniającej z podatku od nieruchomości. Warunkiem jego uzyskania jest brak zaległości wobec gminy. Tak więc ludzie zaczynają regulować te zaległości, a to jest też nowy dochód gminy.  Myślę, że bardzo trafnie naszą decyzję dotyczącą zwolnienia z podatku podsumowała jedna z osób, które wypowiedziały się na ten temat na forum internetowym. Ta osoba dokonała krótkiego wpisu „Nareszcie ktoś zaczął liczyć”. 

Ile zaoszczędzi rocznie rodzina zamieszkała w gminie Michałowo na zwolnieniu z podatku od nieruchomości? 

– To zwolnienie dotyczy budynku mieszkalnego, gruntu pod nim oraz budynku gospodarczego, który się znajduje na tej posesji. W sumie rodzina może zaoszczędzić nawet 700 złotych rocznie. Dla rodzin zamieszkałych w naszej gminie, jak mi oni sami to mówią, to kwota znaczna. Wcześniej była uchwała, obowiązująca obecnie, o dopłacie gminy Michałowo do leków 50 procent. Osoby powyżej wieku emerytalnego i osoby przewlekle chore otrzymują zwrot 50 procent tego, co wydają na leki. To też jest pierwsze takie rozwiązanie w Polsce. Zachęcam wszystkie samorządy do szukania tego typu rozwiązań, które służą mieszkańcom. I zapewniam, że one służą również budżetowi gminy. Dzięki temu, że my wprowadzamy je u siebie konsekwentnie od kilku ładnych lat, mamy dobrą sytuację finansową, pozwalają na inwestycje podnoszące atrakcyjność i zwiększenie prestiżu naszej gminy.  Pięć lat temu Michałowo uzyskało prawa miejskie, wybudowaliśmy piękny ratusz w centrum. Choć to miasteczko nieduże, otoczone Puszczą Knyszyńską, stać nas na krytą pływalnię.

 

Dziękuję za rozmowę.

NaszDziennik.pl