logo
logo
zdjęcie

dr Przemysław Czarnek

Prawo do wychowania

Środa, 14 maja 2014 (15:47)

Według prof. Ireny Lipowicz, rzecznika praw obywatelskich, Konstytucja nie może gwarantować i nie gwarantuje, że wiedza przekazana w szkole będzie zgodna z przekonaniami rodziców.

Natomiast zgodnie z artykułem 48 Konstytucji rodzice mają prawo wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. „Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania” – czytamy w polskiej Ustawie Zasadniczej. Z kolei artykuł 53 Konstytucji gwarantuje rodzicom prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami.

W pewnym sensie pani prof. Lipowicz może mieć rację. Mam tu na myśli przypadek 20-osobowej grupy przedszkolnej, w której nie jest możliwe nauczanie dzieci tak, aby pod każdym względem było zgodne z poglądami wszystkich rodziców jednocześnie. Nie jest to realne chociażby dlatego, że mogą oni prezentować zupełnie różne poglądy.

Mimo wszystko nie ma wątpliwości, że Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i sumieniem. Bez wątpienia rodzice powinni mieć wpływ na to, jaki program nauczania w publicznej placówce edukacyjnej jest stosowany.

Rodzice powinni mieć także prawo sprzeciwu wobec programów, które są niezgodne z ich światopoglądem, zwłaszcza jeśli większość rodziców nie zgadza się na realizację danego systemu nauczania.

dr Przemysław Czarnek

Autor jest konstytucjonalistą z Katedry Prawa Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

NaszDziennik.pl