logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Zapalmy znicz Orlętom

Poniedziałek, 3 października 2016 (02:16)

Kresowianie z Przemyśla kolejny raz organizują zbiórkę zniczy, które w uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny zapłoną na cmentarzu Obrońców Lwowa, a także na polskich grobach w miejscowościach znajdujących się na trasie do Lwowa.

Zbiórkę zniczy organizuje Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów im. ks. Bronisława Mireckiego oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu. O ofiarowywanie zniczy bądź środków na ich zakup za pośrednictwem NaszegoDziennika.pl zwraca się prezes tych instytucji i organizator akcji Stanisław Szarzyński. Jak podkreśla, cmentarz Obrońców Lwowa – część Cmentarza Łyczakowskiego – to miejsce szczególne, bo to tam spoczywają doczesne szczątki polskich bohaterów, bohaterów naszej wolności.

– Tym naszym rodakom, którzy polegli w obronie polskiej wolności, jesteśmy winni pamięć i cześć. Wyrazem tej pamięci jest modlitwa, ale także znicze, które zapłoną w dniu, kiedy wspominamy zmarłych. To nasz obowiązek. Jeśli się wszyscy nie zmobilizujemy, to 1 listopada groby naszych rodaków pozostaną puste, osamotnione – podkreśla Szarzyński.

Dla mieszkańców Przemyśla i okolic zbiórka zniczy, które zostaną zawiezione na cmentarze: Obrońców Lwowa, Łyczakowski, Janowski oraz na cmentarze w miejscowościach na trasie z Przemyśla do Lwowa, odbywa się w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16.00-17.00 w siedzibie Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Przemyślu – Klasztor Sióstr Benedyktynek (wejście od ul. Krasińskiego – dawny sklepik). Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 608 611 549.

– Zwracamy się ze szczególną prośbą do szkół Przemyśla i okolic o przekazywanie zniczy, które zapłoną na nekropoliach Lwowa. Niech to będzie element wychowania patriotycznego naszej młodzieży – apeluje Stanisław Szarzyński.

15 października organizowana jest pielgrzymka do Lwowa. W programie są m.in. nawiedzenie lwowskich nekropolii oraz zwiedzanie bazyliki archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i lwowskiego Rynku. Zapisać można się w czasie i miejscu zbiórki zniczy w siedzibie przemyskiego Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów.

Podobnie jak w latach ubiegłych osobom spoza Przemyśla, które mają żywo w pamięci dawne Kresy Rzeczypospolitej, ale wiek, a często też duża odległość nie pozwalają osobiście zapalić zniczy na polskich grobach lwowskich nekropolii, naprzeciw wychodzą przemyscy Kresowianie.

– Zwracamy się z apelem do osób prywatnych, ale też do stowarzyszeń i instytucji w Polsce i za granicą, o wpłacanie środków na wskazane konto. Za zebrane pieniądze zakupimy znicze i podobnie jak w latach ubiegłych zapalimy je w imieniu ofiarodawców. Tradycyjnie drogą internetową rozliczymy się także z dokonanych wpłat, zakupionych i przekazanych zniczy – deklaruje prezes Szarzyński.

Akcję można wesprzeć, wpłacając dowolną kwotę na konto: PBS O/Przemyśl, nr 82 8642 1155 2015 1509 6119 0001 z dopiskiem „Znicze na Kresy”. Zakupione znicze 14 października zostaną zawiezione na Ukrainę i przekazane Polskiemu Towarzystwu Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. Wolontariusze w uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny zapalą je na cmentarzu Obrońców Lwowa i innych nekropoliach, gdzie spoczywają Polacy.

Mariusz Kamieniecki

NaszDziennik.pl