logo
logo

Zdjęcie: https://sercedlarodaka.pl// Inne

Pomóżmy Polakom na Kresach

Sobota, 25 kwietnia 2020 (10:10)

Aktualizacja: Sobota, 25 kwietnia 2020 (10:22)

Ogólnopolska zbiórka na rzecz pomocy Polakom na Kresach w walce z pandemią COVID-19.

 

Fundacja Dziedzictwo Kresowe zorganizowała ogólnopolską zbiórkę „Serce dla Rodaka”, by pomóc Polakom na Kresach w walce z pandemią COVID-19. Akcja odbywa się pod honorowym patronatem metropolity lwowskiego ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego.

Organizatorzy zwracają uwagę, że pandemia koronawirusa dotknęła miasta i wsie na Kresach, gdzie mieszkają Polacy. Większość z nich to osoby starsze, często samotne, potrzebujące wsparcia.

„Dostajemy coraz więcej sygnałów, że ze względu na zły stan gospodarki na Ukrainie, naszym rodakom zaczyna brakować podstawowych produktów i środków higieny. Nie są w stanie zapewnić sobie zapasów potrzebnych leków i żywności na czas samoizolacji bądź ewentualnej kwarantanny, ponieważ ledwo radzą sobie z przeżyciem z miesiąca na miesiąc” – zauważają organizatorzy zbiórki.

Wspominają, że „rodakom na Wschodzie brakuje przede wszystkim leków, witamin wzmacniających układ odpornościowy, żywności, środków higieny oraz płynów dezynfekujących. Produkty te mają pomóc zadbać o stan zdrowia oraz zabezpieczyć się przed zagrożeniem zarażenia się wirusem COVID-19”.

Odbiorcami są Polacy mieszkający na Kresach, głównie osoby starsze i samotne. Większość z nich to osoby korzystające z cyklicznych akcji pomocowych, m.in. w okresie świątecznym, którzy otrzymują wsparcie w ramach systemowych projektów pomocowych prowadzonych przez Fundację Dziedzictwo Kresowe.

Dzięki współpracy z władzami Kościoła katolickiego inicjatywy Fundacji Dziedzictwo Kresowe docierają do skupisk Polaków poza Lwowem i dużymi miastami, czyli do rejonów często zapomnianych, ale zamieszkiwanych przez osoby potrzebujące pomocy.

Darowizny można przekazywać za pośrednictwem serwisu https://sercedlarodaka.pl.

Za zebrane w Polsce fundusze zostaną zakupione na Ukrainie potrzebne produkty. Trafią one do placówek opiekujących się samotnymi, chorymi i często niesamodzielnymi Polakami.

Wśród różnych inicjatyw podejmowanych przez Fundację Dziedzictwo Kresowe jest coroczna akcja „Paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach”. W 2019 roku było ich ponad pół tysiąca. W akcję zaangażowały się firmy, osoby fizyczne i organizacje. Dzięki ich wsparciu udało się wyposażyć dzieci i młodzież ze szkół z polskim językiem wykładowym w komplety podręczników, propagując w ten sposób nauczanie języka polskiego w środowiskach Polaków mieszkających poza granicami kraju. Poprzez tę inicjatywę podtrzymuje się ich narodową tożsamość – zwracają uwagę organizatorzy. Od początku projektu „Paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach” pomoc trafiła do ponad 1500 uczniów klas początkowych.

RP, PAP

NaszDziennik.pl