logo
logo

Zdjęcie: Ewa Sądej/ Nasz Dziennik

W służbie Narodowi, Ojczyźnie i Polonii

Piątek, 7 listopada 2014 (17:37)

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kongres Polonii Kanadyjskiej – 70 lat w służbie Narodowi, Ojczyźnie, Polonii”. Konferencja potrwa do soboty, 8 listopada 2014 r.

Podczas kongresu podjęte zostaną tematy: działalność Kongresu Polonii Kanadyjskiej na rzecz Ojczyzny, Narodu i Polonii świata, Polonia kanadyjska w aspektach społeczno-politycznych oraz kulturalno-naukowych oraz duszpasterstwo polonijne w Kanadzie.

Podczas kongresu wykłady wygłoszą m.in.: Teresa Berezowska, prof. dr hab. Anna Reczyńska, dr Piotr Kardela, mgr inż. Jan Cytowski, dr Sławomir Moćkun, dr Krzysztof Langowski, ks. mgr Michał Ceglarek, ks. dr Rafał Leśniczak, dr Anna Popielarczyk-Pałęga, ks. prof. dr hab. Waldemar Gliński, prof. dr hab. Anna Śliz, prof. dr hab. Marek S. Szczepański oraz ks. mgr Damian Szczepanik.

Celem Konferencji jest przedstawienie dorobku Kongresu Polonii Kanadyjskiej w 70-lecie jego istnienia, ukazanie znaczenia tego najważniejszego dla Polaków w Kanadzie zrzeszenia. Kongres Polonii Kanadyjskiej został założony w 1944 r. i skupia obecnie w swoich szeregach ponad 150 organizacji polonijnych, reprezentujących prawie milion Kanadyjczyków polskiego pochodzenia.

W drugim dniu konferencji omówiony zostanie ponadto istotny wkład duszpasterstwa polonijnego w Kanadzie dla integralności Polaków w tym kraju.

Konferencja jest także okazją do egzemplifikacji pomocy Kongresu Polonii Kanadyjskiej udzielanej Polakom w kraju i w Kanadzie realizowanej przez United Polish Reliew Fund, Fundusz Wieczysty Millenium, Fundację im. A. Mickiewicza, Fundację Charytatywną KPK i inne instytucje, a także pomocy polskim wychodźcom przyjeżdżającym do Kanady. Organizatorzy pragną zaprezentować działalność Kongresu w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej Polonii kanadyjskiej, a więc wspierania polskiego szkolnictwa, kultury i nauki oraz w zakresie kultywowania polskich tradycji przez cykliczne organizowanie  uroczystości rocznicowych, związanych z obchodami Święta 3-Maja, 11-Listopada, rocznicy mordu katyńskiego. 

MM

NaszDziennik.pl