logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Polonia ostrzega przed KOD

Wtorek, 27 grudnia 2016 (20:32)

W liście do polskiego ambasadora w USA organizacja Polonia Institute podkreśliła swoje poparcie dla polskich władz „w czasie bezwzględnego i brutalnego zamachu na demokratycznie wybraną reprezentację Narodu Polskiego i demokratycznych instytucji w Polsce”.

Polonia Institute (Instytut Polonia) – przedstawiający się jako „intelektualny lider polskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych” – deklaruje w piśmie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, że pragnie „aktywnie promować i chronić interesy Polski, Narodu Polskiego i Polonii w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie”.

Autorzy listu wyrazili „zaniepokojenie ostatnimi działaniami używającej przemocy i terrorystycznej organizacji KOD, którą niedawno zawiązano w Polsce”. Zapowiedzieli też: „zwrócimy się do amerykańskiego rządu o zaklasyfikowanie KOD-u jako organizacji terrorystycznej” i o odrzucenie starań wizowych „członków tego niebezpiecznego ramienia międzynarodowego terroryzmu”.

W swoim piśmie uzasadnili, że „przywódcy KOD otwarcie nawołują do destabilizacji kraju” i „co więcej, deklarują użycie broni palnej i ukrytej broni”. Zdaniem Instytutu Polonia, działania KOD niosą niebezpieczeństwo, gdyż wielu jego członków to „dawni funkcjonariusze byłej komunistycznej tajnej policji”. 

Autorzy listu piszą też, że „KOD ustanowił swoją silną obecność w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie w Kalifornii, Chicago, Waszyngtonie”. Ostrzegają, że „planuje on wykorzystanie przemocy w protestach tu, w Stanach Zjednoczonych, tak jak niedawno czynił to w Warszawie”. 

Wobec tego Instytut Polonia deklaruje poparcie dla udzielenia przez polską ambasadę i polskie misje dyplomatyczne „zdecydowanej odpowiedzi na takie bezprawne działania” KOD i wyraża swoją gotowość do „pomocy polskim misjom dyplomatycznym w stawieniu czoła wszelkim nieodpowiedzialnym działaniom postkomunistycznej kliki w Stanach Zjednoczonych”. 

List podpisali reprezentujący zarząd Instytutu jego współzałożyciel Jan Michał Małek – polonijny przedsiębiorca z USA, były członek Kongresu Polonii Amerykańskiej, założyciel Fundacji PAFERE, propagator wiedzy ekonomicznej w Polsce i współfundator Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza, oraz Leszek Pawlik. 

RP

NaszDziennik.pl