logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Senat przyznał środki na opiekę nad Polonią

Sobota, 1 kwietnia 2017 (23:51)

Fundacja Wspólnota Polska, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundacja Wolność i Demokracja, Caritas Polska są wśród beneficjentów przyznanych przez Senat środków na działalność polonijną w 2017 r.

Prezydium Senatu na posiedzeniu 30 marca rozpatrzyło 647 ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Ze względu na uchybienia formalne lub rachunkowe pozostawiono bez rozpoznania 33 oferty. W najbliższym czasie do wszystkich oferentów zostanie skierowana informacja dotycząca wyników naboru – poinformowała Kancelaria Senatu.

Organizacje ubiegające się o środki na działalność polonijną złożyły w Senacie w sumie 680 wniosków na łączną kwotę blisko 276 mln zł – informował w lutym dyrektor biura polonijnego Kancelarii Senatu Romuald Łanczkowski. Budżet na ten cel to w 2017 r. 75 mln zł. Senat przyznaje pieniądze w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.”. Wnioski były przyjmowane w pięciu obszarach tematycznych.

W obszarze edukacji wpłynęło 249 wniosków; kultury i promocji Polski – 186; wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania – 153; mediów polonijnych – 25; infrastruktury polonijnej – 45; pomocy charytatywnej i socjalnej – 22 – poinformował w lutym Łanczkowski na posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Fundacja Wspólnota Polska jest jedną z organizacji, która otrzymała środki na kilkanaście programów i działań. Ponad 1,5 mln zł Senat przyznał Fundacji na wsparcie funkcjonowania polskich szkół społecznych w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych Ameryki; na wzmacnianie i podtrzymywanie tożsamości narodowej Polaków i Polonii poza granicami kraju Fundacja otrzymała ponad 900 tys. zł, na program wsparcia nauczycieli polonijnych – ponad 820 tys. zł.

Na program „Historia – Język – Tradycja” Fundacji przyznano ok. 925 tys. zł, na działania dotyczące integracji i aktywizacji Polaków za granicą poprzez sport – ok. 765 tys.; na wsparcie procesu edukacji polonijnej ok. 700 tys. zł. Ponad 2 mln 800 tys. zł Fundacja otrzymała na pobyty integracyjno-edukacyjne „Polska mi w duszy gra”; na promocję Polski i kultury polskiej poza granicami kraju – ok. 1 mln 140 tys. zł. Na budowę Domu Polskiego we Lwowie Fundacja otrzymała ponad 4 mln zł, a na wspieranie statutowe struktur polonijnych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym – ok. 2 mln 653 tys. zł.

Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie otrzymała ponad 3,5 mln zł na zadanie „Kultura w działaniu”, na program „Polskie Media na Wschodzie” ok. 4 mln 325 tys. zł, na program „Nowa jakość polskich mediów na Wschodzie” – ok. 469 tys. zł; na program edukacja polska na Wschodzie – ok. 3,4 mln zł, na wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania – ok. 1 mln 327 tys. zł; na edukację polską na Wschodzie – działania uzupełniające kształcenie – ponad 1 mln zł.

Fundacja Wolność i Demokracja otrzymała ok. 1 mln 150 tys. zł na projekt „Biało-czerwone ABC. Wspomaganie i rozwijanie szkolnictwa polskiego na Ukrainie”; ok. 1 mln 135 tys. na program „Polska Platforma Medialna-Wschód-Ukraina 2017”, ok. 673 tys. zł na program „Polska Platforma Medialna na Białorusi 2017”, ponad 1 mln zł na „Biało-Czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń wzmacniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie”.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego otrzymała ok. 250 tys. zł na prace konserwatorskie przy obiektach polskiego dziedzictwa kulturowego na terenie dawnych Inflant Polskich – Łatgalii (Łotwa); 500 tys. zł na prace restauratorsko-konserwatorskie w kolegiacie Św. Trójcy w Ołyce na Wołyniu; a także ok. 220 tys. zł na prace w katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła w Łucku na Wołyniu.

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza na program „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało” – udział Polonii i Polaków w 29. Parafiadzie Dzieci i Młodzieży otrzymało ok. 867 tys. zł, a na letnie obozy parafiadowe ponad 940 tys. zł.

Caritas Polska otrzymało ponad 1,3 mln zł na kolonie Caritas dla dzieci polonijnych i polskich „Dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny”, na program pomoc medyczna i socjalna dla Polaków z Obwodu Żytomierskiego – 150 tys. zł.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej na akcję Polskie Harcerskie Lato 2017 otrzymał ponad 1,1 mln zł, na akcję Harcerska Szkoła Polskich Liderów Kresy 2017 – prawie 350 tys. zł.

Wśród licznych beneficjentów, którym Senat przyznał środki, znalazły się także m.in. Fundacja Dla Polonii, Polska Fundacja Kościuszkowska, Fundacja Pamięci Armii Krajowej Kresy RP, Fundacja na Rzecz Mediów Polskojęzycznych za Granicą W-Z, Fundacja – Międzynarodowy Instytut Edukacji, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, Fundacja Semper Polonia.

RS, PAP

NaszDziennik.pl