logo
logo

Pod
patronatem „Naszego Dziennika”

Zdjęcie: Katarzyna Cegielska/ Nasz Dziennik

W trosce o Polonię

Poniedziałek, 29 kwietnia 2019 (03:01)

W Toruniu zakończyło się XXII Forum Polonijne. W tym roku spotkanie zorganizowane m.in. przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej oraz marszałka Senatu przebiegało pod hasłem „Patriotyzm w kulturze i tradycji narodowej”.

Stanisław Karczewski podkreś- lił, że Polonia aktywizuje się i jest coraz bardziej zainteresowana kontaktami z Polską. – Przed nami na pewno dużo pracy. Dziękuję, że Państwo przyjęliście zaproszenie i tutaj jesteście, to znaczy, że chcecie, Państwo, pracować nad współpracą pomiędzy Polską a Polonią – mówił marszałek Senatu. Jednocześnie zaznaczył, że Polonia ma swoje ogromne potrzeby. – Największą potrzebą jest oświata. Oświata i nauka języka polskiego, nauka historii, nauka geografii. Kontakty osób młodych i starszych z Polską i przyjazdy do Polski, bo nie ma nic lepszego niż żywy kontakt i Polacy, młodzi Polacy, szczególnie przyjeżdżający z zagranicy, to wielki skarb dla nas, bo też dobrze rokuje na naszą współpracę w przyszłości – zauważył Stanisław Karczewski.

Zamykanie polskich szkół

Niestety, bez pomocy władz i międzypaństwowych ustaleń sprawy oświatowe chociażby na Litwie są największym problemem, z jakim borykają się mieszkający tam Polacy. – Teraz w Bortkuszkach zamknięto polską szkołę. Niestety, tak stopniowo, stopniowo kurczy się polska oświata. Popróbowaliby komuś, by z tych innych mniejszości zamknąć, to zobaczyliby, jaki zacząłby się medialny szum, ale dla Polaków to można zamknąć, ponieważ Polska jest odzwierciedleniem chrześcijaństwa na tym świecie, a za taką postawą zawsze w parze idzie cierpienie – mówił ks. Józef Aszkiełowicz, proboszcz parafii Butrymańce na Wileńszczyźnie. Jak zauważył duchowny, nieustannie trzeba budzić naród do wielkości, żeby znał swoją misję. – Naród, który nie zna swojej misji, staje się etniczną masą. Jeśli nie zna swojej narodowej idei, to narzucą mu ją jego sąsiedzi – przekonywał ks. Józef Aszkiełowicz, który przekazał o. dr. Zdzisławowi Klafce, rektorowi WSKSiM, i marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu obrazy Matki Bożej Ostrobramskiej.

Z Polonią spotkał się także minister Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. – Każdy uczeń, który uczy się w polskiej szkole poza granicami naszego kraju, powninien mieć taką samą legitymację, jaką mają uczniowe w Polsce. Wszystko po to, aby takie osoby miały możliwość korzystania z takich samych benefitów co oni, gdy przyjadą do Ojczyzny – podkreślał minister Kwiatkowski, mówiąc o działalności prezydenta RP na rzecz Polaków mieszkających poza granicami kraju.

Kościół – ostoja polskości

Polonia mieszkająca poza granicami Polski swoje ośrodki najczęściej skupia wokół Kościoła, który jest dla niej ostoją polskości. Dlatego podczas każdego z trzech dni Forum Polonijnego nie zabrakło wspólnego spotkania przy stole eucharystycznym. – Wiemy, że poza granicami Polski są miliony naszych rodaków na wszystkich kontynentach. Niektórzy wyjechali za chlebem, inni z powodów politycznych, wielu już urodziło się poza Polską, ale czują się Polakami i kultywują naszą kulturę. Jeszcze inni mieszkają i pracują poza granicami, ale chcą wrócić do kraju. Opuszczenie Ojczyzny to zawsze trudne doświadczenie – mówił ks. bp Wiesław Śmigiel, który przewodniczył sobotniej Mszy Świętej.

Troska środowiska Radia Maryja o Polonię rozsianą po świecie jest dostrzegalna na co dzień. Rozgłośnia dociera do Polaków, wspierając ich patriotyzm, religijność i zaangażowanie społeczne. „Organiztorom Forum Polonijnego dziękuję za zaangażowanie w tej dziedzinie, wykraczające poza ramy tego wydarzenia. Mam na myśli nade wszystko duszpasterską pomoc dla Polonii Radia Maryja i Telewizji Trwam” – napisał w liście do uczestników spotkania ks. bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Katarzyna Cegielska, Toruń

Nasz Dziennik