logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Pięć dni dla życia

Poniedziałek, 28 listopada 2016 (02:23)

Przed sądem wyższej instancji w Toronto rozpoczyna się dziś mająca trwać pięć kolejnych dni rozprawa apelacyjna Mary Wagner. Kanadyjska obrończyni życia walczy, aby sąd uznał, że poczęte dziecko jest człowiekiem.

 

Apelacja Mary Wagner dotyczy sporu o wykładnię kanadyjskiej konstytucji. Jest w niej zapis, że „każdy ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa i nie może być ich pozbawiony”. Ale prawo stanowione w Kanadzie pozbawia człowieczeństwa dzieci, które się jeszcze nie urodziły. Dlatego w Kanadzie dziecko w łonie matki nie ma żadnej ochrony prawnej.

– Mary Wagner walczy o to, aby sąd uznał, że dziecko poczęte jest człowiekiem. Kanadyjskie prawo mówi, że wolno ratować życie tego, komu grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Stąd ta apelacja ma znaczenie zasadnicze w kwestii obrony dzieci poczętych w Kanadzie – tłumaczy w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Jacek Kotula z rzeszowskiego oddziału Fundacji PRO – Prawo do Życia.

Mary Wagner prosi o modlitwę w intencji pomyślnego przebiegu i zakończenia rozprawy, uznania praw dzieci poczętych do życia.

– Proszę modlić się w intencji tych ważnych dążeń, by bronić naszych najmniejszych braci i sióstr. Proszę modlić się specjalnie za doktora Lugosi [mecenas Charles Lugosi reprezentuje Mary Wagner przed sądem] i za wszystkie osoby zaangażowane. Nasz Bóg jest Bogiem „spraw niemożliwych”! – wzywa obrończyni życia.

Polacy odpowiadają na jej prośbę. Do modlitewnej solidarności z Mary Wagner szczególnie w dniach trwania rozprawy, czyli od dziś do 2 grudnia, zachęca także ks. Piotr Bałtarowicz, proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Siemysłowie. Mary Wagner gościła w niej dwukrotnie podczas swoich wizyt w Polsce.

– Przez pięć kolejnych dni modlitwę „Anioł Pański” ofiarujmy w tej szczególnej intencji, aby człowieczeństwo dzieci poczętych zostało uznane przez kanadyjski sąd – zachęca do modlitwy ks. Bałtarowicz.

Informację tę przekazuje także poprzez portal Facebook. I wiele osób potwierdza łączność duchową. Wdzięczność za naszą solidarność i modlitwę wyraziła także mama Mary Wagner. Obrończynie życia Mary Wagner i Linda Gibbons były skazywane na więzienie za to, że w ośrodkach aborcyjnych odwodziły kobiety od dokonania aborcji. Takie zachowanie uznawane jest jako „naruszanie przestrzeni ośrodków aborcyjnych”. Tymczasem bezkarnie i w imię prawa na każdym etapie życia prenatalnego można dokonać aborcji.

Małgorzata Bochenek

Nasz Dziennik