logo
logo
zdjęcie

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr

Hymn pochwalny barbarzyńskiej tyranii

Środa, 18 stycznia 2017 (05:20)

W Norwegii trwa proces polskiej lekarki Katarzyny Jachimowicz, która – powołując się na klauzulę sumienia – odmówiła zakładania pacjentkom wkładek wczesnoporonnych. Brak akceptacji dla metod aborcyjnych kosztował ją utratę pracy.

Sytuacja polskiej lekarki w Norwegii, która straciła pracę na skutek podjętego sprzeciwu wobec stosowania wkładek domacicznych, od kilku dni porusza opinię publiczną. Przypomina się, że doktor Katarzyna Jachimowicz jest lekarzem z 23-letnim stażem. Podejmując pracę w Przychodni Rodzinnej w gminie Sauherad w Norwegii, zawarła umowę, która uwzględniła zastrzeżenie, że nie będzie wykonywać zabiegów niezgodnych z sumieniem. W 2015 r. wszedł w życie nowy przepis zabraniający lekarzom rodzinnym odmowy wykonywania jakiejkolwiek czynności ze względu na sumienie.

Zaistniała sytuacja każe postawić przynajmniej trzy pytania. Pierwsze dotyczy podstaw orzekania o jakiejś czynności, że ma ona charakter medyczny. Na jakiej podstawie wkładki domaciczne są uznawane za środki medyczne? Jako środki antykoncepcyjne, a tym bardziej jako wczesnoporonne, nie spełniają charakteru leczniczego. Drugie pytanie dotyczy arbitralności umów prawnych. Dlaczego umowa prawna zostaje anulowana mocą innego zarządzenia? Wreszcie ostatnia kwestia odnosi nas do tematu sumienia i prawa moralnego.

Stajemy tutaj u źródeł naszej kultury europejskiej, która jednoznacznie formułowała możliwość sprzeciwu sumienia wobec złego prawa stanowionego. Kazus doktor Jachimowicz jest tym samym dramatem, co dramat Antygony i Sokratesa. Zarazem postawa władz Norwegii stawia je na pozycji przedeuropejskiej – barbarzyńskiej.

Dlaczego taki regres? Myślę, że dzieje się tak na skutek radykalnej laicyzacji i sekularyzacji. Systemy prawne, które rezygnują na rzecz praw stanowionych z prawa naturalnego (bo jest ono oskarżone o zbytni charakter religijny), sądzą, że głoszą pochwałę demokracji. Faktycznie są hymnem pochwalnym barbarzyńskiej tyranii.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr

Autor jest teologiem moralistą, etykiem, wykładowcą na UAM w Poznaniu oraz w WSKSiM w Toruniu.

NaszDziennik.pl