logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: / -

Stan Oklahoma traktuje aborcję jak morderstwo

Środa, 10 maja 2017 (20:49)

8 maja br. Izba Reprezentantów stanu Oklahoma uchwaliła rezolucję wyraźnie traktującą aborcję jak morderstwo.

Zgodnie z rezolucją każdy funkcjonariusz publiczny w stanie Oklahoma, w tym szeryfowie, prokuratorzy, sędziowie, stanowy prokurator generalny, gubernator, jest obowiązany do podjęcia odpowiednich kroków w ramach swych kompetencji w celu powstrzymania mordowania niewinnych nienarodzonych dzieci, które giną wskutek aborcji.

Przyjęta rezolucja wzywa urzędników państwowych do podjęcia kroków w celu powstrzymania morderstw niewinnych, nienarodzonych dzieci dokonywanych w wyniku aborcji. Dokument w jednoznaczny sposób odnosi się do orzecznictwa Federalnego Sądu Najwyższego w sprawie aborcji, wskazując na przekroczenie kompetencji przez sędziów federalnych w sprawach Roe v. Wade oraz Planned Parenthood v. Casey, jak również w innych orzeczeniach dotyczących aborcji. W orzeczeniu w sprawie Roe v. Wade w 1973 r. amerykański Sąd Najwyższy wyprowadził z prawa do uczciwego procesu sądowego (XIV Poprawka do Konstytucji) prawo każdej kobiety do aborcji na żądanie. W ten sposób nie tylko doszło do obalenia w wielu stanach przepisów chroniących życie dzieci w prenatalnym okresie ich rozwoju, ale de facto sędziowie zakazali stanowym legislatywom stanowienia prawa chroniącego dzieci we wczesnej fazie ich życia. 

– Sędziowie Sądu Najwyższego naruszyli akty prawne, które ślubowali zachowywać, bronić i chronić – powiedział na konferencji prasowej po głosowaniu w Izbie autor wspomnianej rezolucji, republikanin Chuck Strohm. 

– Co się dzieje, gdy sąd, i to nie zwykły sąd, ale najwyższy sąd w kraju, narusza najbardziej podstawowe prawo znane całej ludzkości – prawo do życia? – zastanawiał się deputowany. Przywołując treść X poprawki, zgodnie z którą żaden stan nie może pozbawić kogoś życia, wolności lub mienia bez prawidłowego wymiaru sprawiedliwości ani odmówić komukolwiek na swoim obszarze równej ochrony prawa, deputowany stwierdził, że „nikt – lekarz, ojciec czy matka – nie ma prawa do zabicia nienarodzonego dziecka”.

Deputowani Oklahomy, którzy przegłosowali rezolucję, mają nadzieję, że zaowocuje ona odejściem od linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, która uniemożliwia ochronę dzieci w prenatalnym okresie ich rozwoju, traktując aborcję jako prawo konstytucyjne każdej kobiety. To umożliwi ściganie aborcji jak każdego innego przestępstwa. 

Źródło: strona internetowa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

NaszDziennik.pl