logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Gender obowiązkowe na Wyspach

Piątek, 13 września 2019 (00:08)

Ideologia gender brutalnie wkracza do brytyjskich szkół i staje się obowiązkowym przedmiotem. Każdy uczeń podstawówki zostanie zobowiązany do poznawania „różnych rodzajów rodzin”, w tym także tych złożonych z „rodziców tej samej płci”. Licealiści będą się uczyć orientacji seksualnych i teorii gender. Ideologizacji i seksualizacji dzieci sprzeciwiają się rodzice, zapowiadając uliczne manifestacje, by dać odpór ideologii gender w szkołach.

Wprowadzenie nowego przedmiotu od września 2020 r. zapowiedziało brytyjskie ministerstwo edukacji. Największe obawy budzi to, że ma to być przedmiot obowiązkowy i dzieci będą musiały w nim uczestniczyć pomimo sprzeciwu rodziców. Dotąd rodzice mieli prawo nie zgadzać się na udział dziecka w zajęciach z edukacji seksualnej. Nowa polityka edukacyjna kładzie większy nacisk na indoktrynację. Projekt nauczania nowego przedmiotu został przygotowany przez Andrew Maffatę, nauczyciela, który jest zadeklarowanym homoseksualistą i aktywistą LGBT. Nowy program będzie też wspierany w szkołach filmem wyprodukowanym przez BBC.

We wstępie do nowego programu nauczania narzucającego brytyjskim szkołom gender, jako jedyny słuszny światopogląd o rzekomo naukowych podstawach, czytamy: „Musimy przekonać nasze dzieci do tego, by zechciały być częścią społeczeństwa gender. Musimy być w stanie sprzedać im to pragnienie, ponieważ dla wielu może nie być ono czymś naturalnym”. Materiały dla ideologicznych agitatorów mówią, że celem wprowadzenia tego przedmiotu jest sprawienie, by „kończąc szkołę, dzieci stawały się entuzjastami życia w społeczeństwie pełnym różnic zarówno tych dotyczących kultury, zdolności osobistych, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, wieku oraz religii”. Lekcje mają zostać „wzbogacone” o zajęcia praktyczne.

Ministerstwo edukacji przygotowuje też podręczniki do nowego przedmiotu. Można w nich znaleźć odpowiedź m.in. na pytanie: co mam powiedzieć swemu dziecku, kiedy spyta mnie, jak dwóch mężczyzn może mieć dziecko? Podręcznikowa odpowiedź brzmi: „Niektóre rodziny mają dwie mamy lub dwóch ojców. Każda rodzina jest odmienna i jest to normalne”. Terminem gej podręcznik definiuje „dwóch kochających się mężczyzn”.

Środowiska katolickie zapowiadają, że nie zgodzą się na postępującą ideologizację dzieci w szkołach i że jeśli nie zostanie uszanowane ich prawo do wychowania dzieci w wolności i zgodnie z wyznawanymi wartościami, wyjdą na ulice w proteście sumienia.

RP, KAI

NaszDziennik.pl