logo

Habemus Papam Franciscum

Chrześcijanin musi umieć się uniżać, by głosić Pana

24.06.2014

Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi

23.02.2014

Musimy być gorliwymi świadkami świętości

23.02.2014

Pozwólmy się porwać miłości Boga

12.01.2014

Zawierzmy się Bogu

10.01.2014

Kochać czynami, a nie słowami

09.01.2014

Chrześcijanie są wezwani, by podążać za Jezusem

07.01.2014

Przyjmijmy do naszego serca światło Boga

06.01.2014

Dziękujemy za wszystkie dobrodziejstwa

01.01.2014

Papież u chorych dzieci

21.12.2013

Profesjonalizm, posługa i dążenie do świętości

21.12.2013

Nie lękajmy się Bożego pocieszenia

10.12.2013

Budujmy na Jezusie Chrystusie

05.12.2013

Otwórzmy serca na przyjście Pana

02.12.2013

Adwent przywraca horyzont nadziei

01.12.2013

Evangelii gaudium - Radość Ewangelii

27.11.2013

Modlitwa - klucz otwierający drzwi wierze

17.10.2013

Bóg jest naszą siłą

13.10.2013

Całe życie Maryi było naśladowaniem Jej Syna

12.10.2013

Pozwólmy Bogu pisać historię naszego życia

08.10.2013

Modlitwa jest oddechem wiary

06.10.2013

Lekcja św. Franciszka

05.10.2013

Franciszku, naucz nas trwać przed krucyfiksem!

04.10.2013

Uczmy się pokory od św. Teresy od Dzieciątka Jezus

01.10.2013

Matko! Udziel nam Twojego spojrzenia!

22.09.2013