logo
logo

Ukraina

Wojna na wschodzie Ukrainy niszczy małżeństwa i rodziny, zwłaszcza te mieszane, ukraińsko-rosyjskie Zdjęcie: / Reuters

Krucjata dla rodziny

Niedziela, 25 marca 2018 (14:14)

Rok 2019 na Ukrainie będzie poświęcony obronie świętości, jedności i nierozerwalności małżeństwa oraz rodziny. Z tej okazji Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie zatwierdził nową litanię.

 

Jest to wyraz troski Kościoła o rodziny. Wskazuje na to ks. bp Jacek Pyl OMI, biskup pomocniczy diecezji odesko-symferopolskiej, przewodniczący komisji liturgicznej Konferencji Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie.

– Widzimy, jak zło atakuje podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina. Wojna na wschodzie Ukrainy niszczy małżeństwa i rodziny, zwłaszcza te mieszane, ukraińsko-rosyjskie. Rodziny podzieliła też sytuacja związana z aneksją Krymu do Rosji. Przymusowa migracja zarobkowa na Zachód, w tym do Polski, nie sprzyja normalnemu życiu małżeńskiemu i rodzinnemu na Ukrainie – wylicza ks. bp Pyl.

Zwraca uwagę, że w ostatnich latach wprowadza się na Ukrainie politykę gender. – Zwłaszcza media w tym względzie wiodą prym. Do tego dochodzi pauperyzacja większości społeczeństwa i bezrobocie. Alkoholizm, aborcja czy inne grzechy przeciw świętości i jedności małżeństwa niszczą jedność rodzin. Stąd wzywamy naszych duszpasterzy i powierzonych im wiernych do podjęcia modlitewnego szturmu do Nieba przez wstawiennictwo świętych małżonków, ojców i matek, a także męczenników, którzy oddawali życie za najwyższe chrześcijańskie wartości, w tym za rodzinę – zaznacza ksiądz biskup.

Orędownictwo świętych małżonków

Litania do obrońców świętości, jedności i nierozerwalności małżeństwa była przygotowana przez komisję liturgiczną przy współpracy z komisją ds. rodzin przy Konferencji Episkopatu Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie. Zatwierdzona została 6 marca br. w trzech językach, w jakich modlą się wierni na Ukrainie, czyli w ukraińskim, rosyjskim i polskim.

Metropolita lwowski ks. abp Mieczysław Mokrzycki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy, podkreśla, że nowa litania została ułożona w związku z kryzysem rodziny na Ukrainie, wpisana jest w troskę Kościoła o rodziny, o niero-zerwalność sakramentalnego małżeństwa.

– Na Ukrainie bardzo wiele małżeństw się rozpada, obserwujemy plagę rozwodów, z kolei młodzi ludzie nie czują potrzeby zawierania sakramentalnego związku. Nowa litania to wyraz troski o odbudowanie życia chrześcijańskiego, o przywracanie godności małżeństwu i rodzinie. O to chcemy modlić się za przyczyną świętych małżonków, matek, ojców, ale również wskazując na ich przykłady, pokazać właściwą drogę w dokonywanych codziennych wyborach, przypominać, że sakrament małżeństwa jest nierozerwalny – tłumaczy ks. abp Mieczysław Mokrzycki.


 

 

LITANIA DO OBROŃCÓW ŚWIĘTOŚCI,
JEDNOŚCI I NIEROZERWALNOŚCI MAŁŻEŃSTWAPanie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.  

                                           Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Święta Rodzino z Nazaretu, módl się za nami.

 

Święci Archaniołowie Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.

 

Święci Abrahamie i Saro, módlcie się za nami.
Święci Izaaku i Rebeko, módlcie się za nami.
Święci Jakubie i Rachelo, módlcie się za nami.
Święci Zachariaszu i Elżbieto, módlcie się za nami.
Święci Joachimie i Anno, módlcie się za nami.
Święci Akwilo i Pryscyllo, módlcie się za nami.
Święci Androniku i Atanazjo, módlcie się za nami.
Święci Grzegorzu i Nonno, módlcie się za nami.
Błogosławieni Luсhezjuszu i Bonadonno, módlcie się za nami.
Święci Gumbercie i Berto z Avenay, módlcie się za nami.
Święty Izydorze i błogosławiona Mario, módlcie się za nami.
Święci Stefanie i Gizelo, módlcie się za nami.
Święci Henryku i Kunegundo, módlcie się za nami.
Święci Ludwiku i Zelio Martin, módlcie się za nami.
Błogosławieni Luigi i Mario Quattrocchi, módlcie się za nami.

Wszyscy święci małżonkowie, módlcie się za nami.

Święty setniku Korneliuszu, módl się za nami.
Święty Paulinie z Noli, módl się za nami.
Święty Ludwiku Francuski, módl się za nami.
Święty Wawrzyńcu Ruiz, módl się za nami.

Wszyscy święci ojcowie rodzin, módlcie się za nami.

Święta Moniko, módl się za nami.
Święta Sylwio, módl się za nami.
Święta Matyldo, módl się za nami.
Święta Blanko Kastylijska, módl się za nami.
Święta Brigido Szwedzka, módl się za nami.
Święta Elżbieto Portugalska, módl się za nami.
Święta Jadwigo, módl się za nami.
Święta Małgorzato Szkocka, módl się za nami.

Wszystkie święte matki, módlcie się za nami.

Święty Janie Chrzcicielu, modli się za nami.
Święty Stanisławie, módl się za nami.
Święty Tomaszu Morus, módl się za nami.
Święty Janie Fischer, módl się za nami.
Święci męczennicy kartezjańscy, módlcie się za nami.
Błogosławione męczennice z Nowogródka, módlcie się za nami.


Wszyscy święci męczennicy za świętość, jedność i nierozerwalność małżeństwa, módlcie się za nami

Święta Matko Tereso z Kalkuty, módl się za nami.
Święta Joanno Beretta Molla, módl się za nami.
Święty Pawle VI, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Święci obrońcy prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, módlcie się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.


P. Jezu, źródło świętości każdej rodziny.
W. Spraw, aby nasze rodziny były podobne do Rodziny z Nazaretu.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, Ty zechciałeś, aby Twój Syn rósł w Świętej Rodzinie. Za wstawiennictwem świętych małżeństw, ojców i matek, mężów i żon, a także za wstawiennictwem męczenników, którzy przelali krew za jedność i nierozerwalność małżeństwa, obdarz nasze rodziny swoją łaską, aby zawsze były widzialnym znakiem miłości między Kościołem i Chrystusem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

 


Литания к защитникам святости, единства и неразрывности супружества

 

Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй.

Христе, внемли нам. Христе, услышь нас.

Отче Небесный, Боже, помилуй нас.

Сыне, Искупитель мира, Боже, помилуй нас.

Дух Святой, Боже, помилуй нас.

Пресвятая Троица, единый Боже, помилуй нас.


Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас.
Святой Иосиф, молись о нас.
Святое Семейство из Назарета, молись о нас.

Святые архангелы Михаил, Гавриил и Рафаил,

молитесь о нас.

Святые Авраам и Сарра, молитесь о нас.
Святые Исаак и Ревекка, молитесь о нас.
Святые Иаков и Рахиль, молитесь о нас.
Святые Захария и Елисавета, молитесь о нас.
Святые Иоаким и Анна, молитесь о нас.
Святые Акила и Прискилла, молитесь о нас.
Святые Андроник и Афанасия, молитесь о нас.
Святые Григорий и Нонна, молитесь о нас.
Блаженные Лукерий и Бонадонна, молитесь о нас.
Святые Гундеберт и Берта Авнейские, молитесь о нас.
Святой Исидор и блаженная Мария, молитесь о нас.
Святые Стефан и Гизель, молитесь о нас.
Святые Генрих и Кунегунда, молитесь о нас.
Святые Луи и Мари-Зели Мартен, молитесь о нас.
Блаженные Луиджи и Мария Куаттрокки, молитесь о нас.

Все святые супруги, молитесь о нас.

Святой сотник Корнелий, молись о нас.
Святой Павлин Ноланский, молись о нас.
Святой Людовик Французский, молись о нас.
Святой Лаврентий Руис, молись о нас.

Все святые главы семей, молитесь о нас.

Святая Моника, молись о нас.
Святая Сильвия, молись о нас.
Святая Матильда, молись о нас.
Святая Бланка Кастильская, молись о нас.
Святая Бригитта Шведская, молись о нас.
Святая Елизавета Португальская, молись о нас.
Святая Ядвига, молись о нас.
Святая Маргарита Шотландская, молись о нас.

Все святые матери, молитесь о нас.

Святой Иоанн Креститель, молись о нас.
Святой Станислав, молись о нас.
Святой Томас Мор, молись о нас.
Святой Иоанн Фишер, молись о нас.
Святые картезианские мученики, молитесь о нас.
Блаженные мученицы из Новогрудка,молитесь о нас.


Все святые мученики за святость, единство и неразрывность супружества, молитесь о нас.

Святая Мать Тереза ​​Калькуттская, молись о нас.
Святая Джанна Беретта Молла, молись о нас.
Святой Павел VI, молись о нас.
Святой Иоанн Павел II, молись о нас.

Святые защитники права на жизнь с момента зачатия до естественной смерти, молитесь о нас.

Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира,

                                                прости нас, Господи!

Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира,

                                                услышь нас, Господи!

Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира,  помилуй нас!

 

С. Иисус, источник святости каждой семьи.
В. Сотвори наши семьи подобными Семейству из Назарета.

Помолимся: Всемогущий вечный Боже, Ты благоволил, чтобы Твой Сын возрастал в Святом Семействе. По заступничеству святых супругов, отцов и матерей, мужей и жён, а также по ходатайству мучеников, проливших кровь за единство и неразрывность супружества, надели наши семьи своей благодатью, чтобы они были всегда видимым знаком любви между Церковью и Христом. Который с Тобой живёт и царствует в единстве Святого Духа, Бог, во веки веков. Аминь.


 

 

ЛІТАНІЯ ДО ЗАХИСНИКІВ СВЯТОСТІ,

ЄДНОСТІ І НЕРОЗРИВНОСТІ ПОДРУЖЖЯ

 

Господи, помилуй.

         Христе, помилуй. Господи, помилуй.

Христе, почуй нас.      Христе, вислухай нас.

Отче Небесний, Боже,  помилуй нас.

Сину, Відкупителю світу, Боже,    помилуй нас.

Духу Святий, Боже,     помилуй нас.

Свята Трійце, Єдиний Боже,          помилуй нас.

 

Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас.

Святий Йосифе, молись за нас.

Святе Сімейство з Назарета, молись за нас.

 

Святі архангели Михаїле, Гавриїле і Рафаїле,

                            моліться за нас.

 

Святі Аврааме і Саро, моліться за нас.

Святі Ісааку і Ревеко, моліться за нас.

Святі Якове і Рахиле, моліться за нас.

Святі Захаріє і Єлизавето, моліться за нас.

Святі Йоакиме і Анно, моліться за нас.

Святі Акило і Прискило, моліться за нас.

Святі Андроніку і Афанасіє, моліться за нас.

Святі Григорію і Нонно, моліться за нас.

Блаженні Лукерію і Бонадонно, моліться за нас.

Святі Гумберте і Берто Авнейські, моліться за нас.

Святий Ізидоре і блаженна Маріє, моліться за нас.

Святі Стефане і Ґізело, моліться за нас.

Святі Генріху і Кунегундо, моліться за нас.

Святі Людовику і Зелі Мартен, моліться за нас.

Блаженні Луїджі і Маріє Кваттроккі, моліться за нас.

 

Усі святі подружжя, моліться за нас.

 

Святий сотнику Корнелію, молись за нас.

Святий Пауліне Ноланський, молись за нас.

Святий Людовику Французький, молись за нас.

Святий Лаврентію Руїсе, молись за нас.

 

Усі святі глави сімей, моліться за нас.

 

Свята Моніко, молись за нас.

Свята Сильвіє, молись за нас.

Свята Матильдо, молись за нас.

Свята Бланко Кастильська, молись за нас.

Свята Бригідо Шведська, молись за нас.

Свята Єлизавето Португальська, молись за нас.

Свята Ядвіго, молись за нас.

Свята Маргарито Шотландська, молись за нас.

 

Усі святі матері, моліться за нас.

 

Святий Йоане Хрестителю, молись за нас.

Святий Станіславе, молись за нас.

Святий Томо Море, молись за нас.

Святий Йоане Фішере, молись за нас.

Святі картезіанські мученики, моліться за нас.

Блаженні новогрудські мучениці,  моліться за нас.

 

Усі святі мученики за святість, єдність і нерозривність      

       подружжя,  моліться за нас

 

Свята Мати Терезо Калькуттська, молись за нас.

Свята Джанно Беретта Молла, молись за нас.

Святий Павле VI, молись за нас.

Святий Йоане Павле ІІ, молись за нас.

 

Святі захисники права на життя від моменту зачаття до

      природної смерті, моліться за нас.

 

Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас.

Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас.

Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас.

 

В. Ісусе, джерело святості кожної родини.

У. Вчини наші сім’ї подібними до Сімейства з Назарета.

 

Молімося:Всемогутній вічний Боже, Ти благоволив, щоби Твій Син зростав у Святому Сімействі. За заступництвом святих подружжів, батьків і матерів, чоловіків і дружин, а також за заступництвом мучеників, які пролили кров за єдність і нерозривність подружжя, наділи наші сім’ї своєю благодаттю, щоб вони завжди були видимим знаком любові між Церквою і Христом. Котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог, на віки вічні. Амінь.

 

Małgorzata Bochenek

Aktualizacja 25 marca 2018 (14:14)

Nasz Dziennik