logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Bezcelowa dyskusja

Niedziela, 22 września 2019 (14:19)

Profesor Marianne Schlosser, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej ogłosiła, że nie ma zamiaru brać udziału w „wiążącej drodze synodalnej” podjętej przez Niemiecką Konferencję Biskupów. Przytoczyła obawy dotyczące zarówno podejścia, jak i metodologii tego przedsięwzięcia i oświadczyła, że nie może w niej uczestniczyć.

Pochodząca z Bawarii Marianne Schlosser, profesor teologii na Uniwersytecie Wiedeńskim i laureatka Nagrody Ratzingera w 2018 roku, została zaproszony do wzięcia udziału jako ekspert w forum „na temat roli kobiet oraz ich udziału w urzędach kościelnych”.

Niemiecka teolog stwierdziła, że nie może się utożsamiać ze sprawozdaniem okresowym grupy przygotowawczej i wskazała na szereg kwestii, w szczególności na „obsesję” odnośnie święcenia kobiet. Zaznaczyła, że nie jest ona uzasadniona teologicznie, ani historycznie, duszpastersko czy duchowo. Przypomniała nauczanie Kościoła, który wyraźnie stwierdza, że nie ma władzy, by dopuszczać kobiety do posługi święceń. Zauważyła, że dyskusja na ten temat jest prowadzona bardzo długo i wyczerpano już wszystkie argumenty. Dodała, że ponieważ nie jest to kwestia dyscyplinarna, to nie można o niej debatować na forum synodalnym z udziałem biskupów i osób świeckich. Marianne Schlosser nie była obecna na dwóch spotkaniach przygotowawczych forum, jakie się dotąd odbyły. Wyraziła także obawy w związku z postępującą polaryzacją Kościoła w Niemczech.

Urodzona w 1959 Donauwörth w Bawarii Marianne Schlosser jest od 2004 profesorem zwyczajnym teologii duchowości na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wiedeńskiego. Jest dogłębną znawczynią teologii i duchowości, patrystyki i wczesnego średniowiecza, poświęcającą szczególną uwagę zakonom żebraczym. Przetłumaczyła na niemiecki dużą część dzieł św. Bonawentury i była kuratorką II tomu “Opera Omnia„ (Dzieł wszystkich) Josepha Ratzingera, poświęconego idei Objawienia i teologii historii św. Bonawentury. W 2014 Ojciec Święty powołał ją w skład Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W roku 2016 została również powołana na członka watykańskiej komisji badającej kwestię diakonatu kobiet. Jest także doradcą Komisji Wiary Niemieckiej Konferencji Biskupów, a od stycznia 2018 r. Członkiem Komisji Teologicznej episkopatu Austrii.

RP, KAI

NaszDziennik.pl