logo
logo

Zdjęcie: Marek Zygmunt/ Nasz Dziennik

Obrońca prawdy ewangelicznej i patriota

Czwartek, 18 czerwca 2020 (11:52)

10 czerwca zmarł ksiądz prałat dr. Ryszard Antoni Mroziuk, wieloletni proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie.

Ksiądz prałat obchodził niedawno 75. rocznicę urodzin i 50-lecie przyjęcia święceń kapłańskich. W tych dniach w Dortmundzie miały się odbyć jubileuszowe uroczystości, którym miał przewodniczyć przyjaciel jubilata pierwszy biskup diecezji świdnickiej ks. bp Ignacy Dec. Ze względu na epidemię przeniesiono je na okres jesienny.

Pan Bóg chciał jednak inaczej i 10 czerwca br. powołał go do Domu Ojca. Dzisiaj 18 bm. w Dortmundzie odbędą się główne obrzędy pogrzebowe, ale koledzy seminaryjni, przyjaciele ks. prał. Mroziuka, modlili się w jego intencji wczoraj w katedrze wrocławskiej, w której w 1970 r. przyjął święcenia kapłańskie. Żałobnej Eucharystii przewodniczył  ks. bp Ignacy Dec.

W homilii ks. kan. Krystian Hyla, kolega seminaryjny zmarłego kapłana podkreślił, że ks. Mroziuk był jednym z 25 wyświęconych w 1970 r. we wrocławskim seminarium duchownym kapłanów. W czasie studiów wybrano Go starostą roku. – Tylko jeden Pan Bóg wie o niezliczonej liczbie ludzi, którym nieustannie pomagał i ile dobra im wyświadczył. W ciągu 28 lat kierowania Polską Misją Katolicką w Dortmudzie był mężem opatrznościowym dla wielu, często różniących się od siebie grup mieszkających tam Polaków. A w skali całej Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech był prezesem Centrum Krzewienia Kultury i Tradycji Języka Polskiego – wskazał ks. Krystian Hyla.

Zabierając głos w czasie Mszy św., ks. bp Ignacy Dec podkreślił, że ks. prał. Ryszard Mroziuk był wielkim obrońcą i promotorem prawdy ewangelicznej oraz patriotyzmu. – Polonia zawdzięcza mu tego ducha patriotycznego, który dzięki niemu w Dortmundzie jest szczególnie wyczuwalny. Zawsze na pierwszym miejscu stawiał Prawo Boże nad prawem ludzkim. Był wielkim przyjacielem Radia Maryja i wszystkich dzieł założonych przez o. dr. Tadeusza Rydzyka. Bo on wiedział, gdzie kłamią, gdzie mataczą, a gdzie mówią prawdę – akcentował ks. bp Ignacy Dec.

Ksiądz prałat dr Ryszard Antoni Mroziuk po przyjęciu święceń kapłańskich był wikariuszem  w Strzelinie, Wrocławiu, Wabienicach, Wołowie, proboszczem parafii pw. Oczyszczenia NMP w Bukowiu, a przez 28 lat kierował Polską Misją Katolicką w Dortmundzie. 8 czerwca br. sprawował w tamtejszym kościele pw. św. Anny swoją, niestety, jak się później okazało ostatnią Eucharystię.

Dzisiaj pożegnają go podczas uroczystej Mszy św. w tamtejszym kościele wierni i duszpasterze, a po Eucharystii odbędą się obrzędy Ostatniego Pożegnania na tamtejszym Cmentarzu Nordfriedhoif Dortmund-Eving.

Marek Zygmunt

NaszDziennik.pl