logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Kościół z cierpiącymi

Czwartek, 11 lutego 2021 (11:25)

Od 1993 r. Kościół katolicki 11 lutego obchodzi Światowy Dzień Chorego. Dzień ten był inicjatywą Jana Pawła II i ma wspierać duchowo osoby oczekujące pomocy oraz ich opiekunów.

W odpowiedzi na potrzeby społeczne Ojciec Święty ustanowił Światowy Dzień Chorego w liście z 13 maja 1992 roku. Obie te daty – listu i samego Dnia – upamiętniają dwa ważne wydarzenia z życia Kościoła katolickiego: 13 maja to wspomnienie pierwszego objawienia maryjnego w portugalskiej Fatimie w 1917 roku, a 11 lutego to wspomnienie pierwszego ukazania się Maryi św. Bernardetcie Soubirous w Lourdes w 1858 r. Główne obchody Dnia odbywały się zawsze w wyznaczonych przez Ojca Świętego Polaka znanych i zasłużonych sanktuariach maryjnych na całym świecie.

W liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego, ustanawiającym ten Dzień, Ojciec Święty podkreślił, że jego celem jest pobudzenie wrażliwości wiernych i całego Kościoła „i w konsekwencji wielu instytucji katolickich, działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej, na konieczność zapewnienia jak najlepszej opieki chorym; pomagania chorym w dostrzeżeniu wartości cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenia w duszpasterstwo służby zdrowia diecezji, wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych; popierania coraz bardziej owocnej służby wolontariatu; przypominania o potrzebie duchowej i moralnej formacji pracowników służby zdrowia; ukazywania znaczenia opieki duchowej nad chorymi ze strony kapłanów diecezjalnych i zakonnych, jak również tych wszystkich, którzy żyją i pracują obok cierpiących”.

Papieskie spotkania i inicjatywy na rzecz chorych

Istotny jest też fakt, że Papież sam gościł kilkakrotnie w szpitalu jako pacjent. Po raz pierwszy po zamachu na placu św. Piotra 13 maja 1981 r., spędzając w klinice najpierw trzy, a nieco później dwa tygodnie. Kolejne pobyty Jana Pawła II w rzymskiej placówce miały miejsce w latach 1992-2005 – łącznie było ich dziewięć.

Poza tym Ojciec Święty ponad 20 razy odwiedzał różne obiekty służby zdrowia Wiecznego Miasta: szpitale, kliniki, instytuty badawcze itp., a także chorych dostojników watykańskich i Kościoła powszechnego.

Ponadto 11 lutego 1984 r. Jan Paweł II ogłosił list apostolski „Salvifici doloris” – o chrześcijańskim sensie cierpienia, a równo rok później powołał do życia (motu proprio „Dolentium hominum”) Papieską Komisję Duszpasterstwa Służby Zdrowia, póżniej Papieską Radę Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia.  

Przebieg dotychczasowych Dni

Po raz pierwszy Dzień obchodzono w 1993 r. w całym Kościele, zazwyczaj w katedrach jako głównych kościołach poszczególnych diecezji. Na szczeblu centralnym odbyło się to jednocześnie w dwóch miejscach: w Lourdes i w bazylice św. Piotra. Na zakończenie liturgii w wewnętrznej loggii świątyni ukazał się Ojciec Święty, który kilkanaście godzin wcześniej, w nocy z 10 na 11 lutego powrócił z podróży do Afryki i serdecznie pozdrowił uczestników uroczystości.

Tradycyjnie współorganizatorem Dnia jest Caritas, przygotowując na szczeblu zarówno ogólnokrajowym, jak i diecezjalnym uroczyste Msze św. i odwiedziny chorych w domach i szpitalach. Na przykład w 2010 roku spotkania z chorymi w Polsce zorganizowały 34 diecezjalne oddziały Caritas. W tym czasie 7130 wolontariuszy, głównie ze Szkolnych Kół Caritas i Centrów Wolontariatu, odwiedzało chore dzieci, starszych i osoby niepełnosprawne w placówkach służby zdrowia i domach. Wspólnie się modlono i rozmawiano, a wolontariusze przekazywali chorym okolicznościowe upominki.

Duszpasterstwo chorych i służby zdrowia

W wielu krajach w ramach miejscowych episkopatów istnieją formalne struktury duszpasterstwa chorych i służby zdrowia. W Polsce tradycje w tej dziedzinie sięgają pierwszej połowy XX wieku, a w formie zorganizowanej duszpasterstwo chorych powstało w 1930 r. we Lwowie. Dziś w naszym kraju stanowią one bardzo rozbudowaną gałąź apostolatu, obejmując zarówno ogólne duszpasterstwo służby zdrowia (oddzielnie lekarzy i średni personel medyczny), jak i duszpasterstwa środowiskowe, np. niewidomych, głuchych, niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo itp. W łonie Konferencji Episkopatu Polski istnieje Zespół ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, któremu obecnie przewodniczy ks. bp Romuald Kamiński.

APW, KAI

NaszDziennik.pl