logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: arch./ -

Święty Józef wzorem do naśladowania

Sobota, 1 maja 2021 (13:08)

Aktualizacja: 1 maja 2021 (13:33)

Dzisiaj w Kościele katolickim obchodzimy wspomnienie św. Józefa.

Papież Pius XII wprowadził wspomnienie św. Józefa, robotnika, 1 maja 1955 r. z intencją, aby wszyscy szanowali godność pracy oraz aby ona inspirowała życie społeczne i prawa oparte na równym podziale praw i obowiązków. Święto to stanowi istotny moment tegorocznych obchodów ustawionego przez Papieża Franciszka Roku Świętego Józefa.

Święty Józef jest patronem chrześcijańskich małżeństw, rodzin oraz ludzi pracy, a także licznych stowarzyszeń i zgromadzeń zakonnych noszących Jego imię. Jest także patronem cieśli, stolarzy, rzemieślników, kołodziei, inżynierów, grabarzy, wychowawców, podróżujących, wypędzonych, bezdomnych, umierających i dobrej śmierci.

Jan Paweł II wielokrotnie przywoływał św. Józefa w  kontekście pracy, mówiąc o znaczeniu pracy w życiu człowieka. – W pewnym sensie można powiedzieć, że poprzez pracę człowiek staje się bardziej człowiekiem. Dlatego pracowitość jest cnotą. Aby jednak pracowitość pozwoliła człowiekowi rzeczywiście stawać się bardziej człowiekiem, winna być ona zawsze wpisana w społeczny wymiar pracy. Jedynie pod tym warunkiem zachowana zostaje niezbywalna godność osoby, a także społeczna wartość ludzkiej działalności – podkreślał podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra 1 maja 2002 r. Ponadto w 1989 r. wydał adhortację apostolską „Redemptoris Custos”, poświęconą znaczeniu tego Świętego.

Obecny Papież Franciszek w liście apostolskim „Patris Cordi”, ogłaszającym Rok Świętego Józefa, przypomniał, że „jednym z aspektów, który charakteryzuje św. Józefa, jest Jego związek z pracą. Święty Józef był cieślą, który uczciwie pracował, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Od niego Jezus nauczył się wartości, godności i radości tego, co znaczy móc spożywać chleb, który jest owocem własnej pracy”.

Obecnie obchodzony Rok św. Józefa ogłoszony przez Papieża Franciszka 8 grudnia 2020 r. łączy się z darem specjalnych odpustów. Szczególne wskazania dotyczą dni tradycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1 maja, oraz osób chorych i starszych „w aktualnym kontekście zagrożenia zdrowia”.

„Z Rokiem św. Józefa związany jest dar specjalnych odpustów” – ogłosiła w grudniu Penitencjaria Apostolska. Dar odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską.

Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą Ojcze nasz lub wezmą udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi.

Udziela się także odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią Litanię do św. Józefa lub Akatyst ku jego czci (w całości lub przynajmniej w części), albo jakąkolwiek inną modlitwę do św. Józefa według własnej tradycji liturgicznej w intencji Kościoła prześladowanego wewnątrz lub na zewnątrz oraz o umocnienie wszystkich chrześcijan poddanych różnym formom prześladowania.

AB, KAI

NaszDziennik.pl