logo
logo

Zdjęcie: E. Sądej/ Nasz Dziennik

Czuwanie modlitewne za Ojczyznę na Jasnej Górze

Piątek, 26 października 2012 (12:05)

Dzisiejszej nocy odbędzie się dziewiąte już czuwanie modlitewne Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę przy tronie Maryi Królowej Polski na Jasnej Górze.

Wspólna modlitwa rozpocznie się dzisiaj po Apelu Jasnogórskim, a zakończy w sobotę nad ranem. 

Ojcowie Paulini zapraszają wszystkich, którym leżą na sercu losy Ojczyzny, by modlitwą i postem uprosić łaski u Królowej Jasnogórskiej.

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę ogłoszona 15 czerwca 2011 r. w Teresinie jest ruchem modlitewnym łączącym wiernych deklarujących codzienną modlitwę co najmniej jedną dziesiątką Różańca Świętego w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.

- Może to być dziesiątka odmawiana osobno, ale też intencja może być dodawana do już odmawianego Różańca w innych intencjach. Ważne, by jasno było wyrażone, o jaką Ojczyznę się modlimy, by nie była to nieokreślona intencja, nic niemówiąca i bez zobowiązań, jakieś ogólne "za Ojczyznę" – poinformował sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.

Organizatorzy czuwania zapraszają do przybycia i czynnego uczestnictwa w modlitwie.

Treść ślubowań z 1946 roku:

Niepokalana Dziewico! Boga Matko Przeczysta! Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkę i Królowę państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, tak w tę dziejową chwilę my, dzieci Narodu polskiego, stajemy przed Twym tronem z hołdem miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, naród cały i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi, ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego Królestwa.

Pani i Królowo nasza! Pod Twoją obronę uciekamy się. Macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej świętości. Natchnij duchem nadprzyrodzonym i pobożnością naszą parafię; ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, a pasterza umacniaj i uświęcaj swymi łaskami. Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictwa. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczpospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, natchnieniem i Patronką.

Potężna Wspomożycielko Wiernych! Otocz płaszczem opieki papieża oraz Kościół święty. Bądź mu puklerzem w dni prześladowania. Wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską, swobodne i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożności. Ludom od Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu do jedności Chrystusowej owczarni. Okaż niewierzącym słońce prawdy i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.

Władna świata Królowo! Spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy rodzaju ludzkiego. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe. Wskaż im drogę powrotu do Boga, aby na Jego prawie budowały swe życie. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie, zaufaniu.

Przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie, Matko Boga i nasza. Przygarnij wszystkich do serca swego i złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym Królestwem. Amen.

MM

Aktualizacja 26 października 2012 (12:06)

NaszDziennik.pl