logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Gromkie „tak” dla życia i rodziny

Czwartek, 4 czerwca 2015 (20:41)

Uroczystość Bożego Ciała w Gdańsku rozpoczęła się o godz. 10.00 od Mszy św. w bazylice Mariackiej. Następnie spod kościoła wyruszyła procesja ulicami Starego i Głównego Miasta, w której wzięło udział kilka tysięcy wiernych. Przewodniczył jej ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

Pierwsza stacja miała miejsce na Długim Targu przed Ratuszem Głównomiejskim. Pomorska Izba Rzemieślnicza przygotowała drugą stację na ul. Piwnej. Trzeci ołtarz postawili gdańscy dominikanie i wierni z parafii św. Mikołaja. Ostatni ołtarz został wzniesiony na placu obok bazyliki św. Brygidy. Tam metropolita gdański wygłosił homilię. 

– W ostatnią majową niedzielę ulicami ponad 140 polskich miast, także naszych, pomorskich, przeszły Marsze dla Życia i Rodziny. Towarzyszyło im hasło: „Rodzina – Wspólnota – Polska”. Była to wielka manifestacja i gromkie „tak” wypowiedziane przez tysiące mieszkańców naszej Ojczyzny modelowi chrześcijańskiej rodziny. Bogiem silnej, tradycjom ojczystym wiernej – rozpoczął ks. abp Głódź. 

Metropolita gdański podkreślił, że Marsze dla Życia i Rodziny nie miały tylko afirmatywnego charakteru. Były także alarmem „na trwogę, apelem o opamiętanie się, o zejście z drogi, która prowadzi donikąd. Protestem przeciw coraz mocniej dającemu o sobie znać nurtowi laicyzacji. Wrogim chrześcijaństwu ideologiom, które przenikają do naszej Ojczyzny. Znajdują w niej protektorów i propagatorów. Oddziaływają na kształt ustawodawstwa. Na resortowe zarządzenia i dyrektywy. Na programy szkolne, promujące treści dewiacyjne, których nie sposób zaaprobować”.

– Rodzina to podstawa życia społecznego, istotny czynnik narodotwórczy. To w nią wymierzona jest przewrotna ideologia genderyzmu. To z ducha tej ideologii wyrosła tzw. konwencja przemocowa, która ukazuje religię i rodzinę jako źródło patologii, zła, przemocy – zaznaczył hierarcha.

Ksiądz arcybiskup Głódź odniósł się także do zorganizowanego po raz pierwszy w Gdańsku tzw. marszu równości. Zdaniem metropolity gdańskiego, tego typu prowokacyjne i agresywne parady wymierzone są w polską rodzinę i ład życia społecznego. Odbywają się one „ku zgorszeniu, ku obrazie wartości, które wyznają katolicy, obywatele polskiej Ojczyzny”. 

– Inicjatorzy tych przemarszów mają na to przyzwolenie władz, podlegają ochronie i osłonie. W Gdańsku kilku osobom, które próbowały zablokować marsz, nie pozwolić, aby dotarł do miejsca szczególnej pamięci i świętości – do gdańskich Trzech Krzyży upamiętniających ofiary Grudnia 1970 roku – grożą sankcje karne. Trzeba pytać o granice gwarantowanej prawem wolności zgromadzeń. O przesłanki, którymi kierują się ci, którzy wydają pozytywne decyzje, zezwalają na uliczne prowokacje. Czy można w majestacie prawa krzywdzić, ośmieszać, obrażać, kpić z tego, co dla innych jest wartością, świętością, normą ich życia? Czy można i w imię czego można? 

– Kościół będzie aprobował, umacniał, wspomagał to wszystko, co w życiu narodu i państwa jest znakiem dobra i moralnego ładu. Ale nie przestanie mówić swego „non possumus” temu wszystkiemu, co zagraża chrześcijańskiej drodze narodu, co tę drogę umniejsza i deprecjonuje – podkreślił metropolita gdański. 

Ksiądz arcybiskup odniósł się również do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w przyszłym roku w Krakowie.

– Weźmie w nich udział 2,5 miliona młodzieży. W tym 1,5 miliona gości z wielu krajów świata. To będzie największe zgromadzenie religijne w tysiącletniej historii Polski. Święto wiary, młodości, wykraczające poza granice państw, kultur, języków – powiedział. 

Na zakończenie metropolita gdański pogratulował Andrzejowi Dudzie wyboru na prezydenta Polski. – U progu nowej prezydentury życzymy prezydentowi elektowi, aby jego posługa Najjaśniejszej Rzeczypospolitej była posługą odważną, skuteczną. Otwartą na lekcję polskiej historii, na dziedzictwo wiary, na wartości, które tworzą naszą narodową tożsamość, na wielki obszar zagadnień społecznych. 

– Polska potrzebuje odbudowy zaufania społecznego. Czas już skończyć z rozdzieraniem tkanki społecznej. Z nerwicowaniem polskiej wspólnoty, wprowadzaniem na pierwszy plan polskiego życia jątrzących sporów, ataków, napaści, potwarzy – podsumował ks. abp Głódź. 

RS, KAI

NaszDziennik.pl