logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Serce Jezusa, Przybytku Najwyższego

Piątek, 5 czerwca 2015 (04:17)

Rozważania czerwcowe. Dzień piąty

Kiedy w litanii mówimy: „Serce Jezusa”, mamy na myśli nie tylko ludzkie Serce Chrystusa, ale również całą Jego Osobę: Jego życie wewnętrzne, Jego myśli i Jego uczucia. Zwrot ten odnosi się do całej Osoby Wcielonego Syna Bożego, kładąc akcent na tajemnicę Jego miłości do człowieka. To wyrażenie zwraca uwagę także na fakt, że w Jezusie doświadczamy miłości, która pochodzi od samego Ojca. W Sercu Jezusa doświadczamy pełni miłości, która jest w Bogu.

To wezwanie litanijne porównuje Serce Jezusa do przybytku. Przybytkiem był nazwany Namiot Spotkania, który Izraelici przenosili z miejsca na miejsce, gdy wędrowali z Egiptu do Ziemi Obiecanej. W Najświętszym Miejscu tego przybytku, w Arce Przymierza, przechowywano największy skarb – Dziesięć Przykazań, wyrytych na kamiennych tablicach, które były drogowskazem dla ludzi w drodze do Boga. Namiot Spotkania był przybytkiem Boga Najwyższego i znakiem Jego nieustannej obecności i bliskości.

Serce Jezusa zostało porównane właśnie do takiego przybytku. Bo Ono jest przybytkiem codziennego spotkania człowieka z Bogiem. Najświętsze Serce Jezusa stało się „przybytkiem Boga z ludźmi”, który ogarnia swoją odwieczną miłością wszystkich ludzi. Tam Bóg jest „Bogiem z nami” (por. Ap 21,3). Obecnie Bóg przemawia do nas przez Jezusa Chrystusa. Jego Boskie Serce przemawia do nas: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). To Boskie Serce kryje w sobie, jak w nowej Arce Przymierza, największe przykazanie Nowego Testamentu, mianowicie miłość.

Aby jeszcze bardziej zbliżyć się do nas, Pan Jezus powodowany miłością, którą przepełnione jest Jego Serce, utworzył jeszcze jeden przybytek. Jest nim tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. Każde tabernakulum przypomina namiot i nawiązuje do Namiotu Spotkania z czasów wędrówki Żydów przez pustynię. Pan Jezus przebywa w nim bez przerwy i oczekuje naszych odwiedzin, obecności oraz modlitwy.

Podobnym przybytkiem dla Boga są serca świętych. Chrystus pragnie także zamieszkać w naszych sercach, które powinny być dla Niego prawdziwym tabernakulum.

ks. Józef Gaweł SCJ

Nasz Dziennik