logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: / -

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu

Sobota, 6 czerwca 2015 (03:08)

Rozważania czerwcowe. Dzień szósty.

Litania do Serca Pana Jezusa czerpie obficie ze źródeł biblijnych, a mianowicie odzwierciedla najgłębsze doświadczenia ludzkich serc. Kolejne wezwanie przypomina nam, że Serce Jezusa jest godne czci nieskończonej, bo swoją godność czerpie z osobowego zjednoczenia ze Słowem Bożym. Ono jest Sercem Boskiej Osoby Syna Bożego.

Najświętsze Serce Zbawiciela jest świątynią, napełnioną Majestatem Boga. Winno Ono być bardziej czczone niż miejsce „święte świętych” w świątyni jerozolimskiej, gdzie umieszczona była Arka Przymierza. Niezgłębiona jest tajemnica i majestat tego Serca, które jest „świątynią Boga” i „przybytkiem Najwyższego”. Ten nieograniczony majestat posiada Serce Jezusa w niebie, gdy siedzi po prawicy Ojca i odbiera hołdy od aniołów i świętych. Te hołdy powinno Serce Jezusa odbierać także tu, na ziemi, od swoich wiernych czcicieli. Staramy się to czynić, uczestnicząc w nabożeństwach czerwcowych.

ks. Józef Gaweł SCJ

Nasz Dziennik