logo
logo

Zdjęcie: arch./ -

Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Niedziela, 7 czerwca 2015 (21:25)

Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzień piąty

Serce miłujące

Jak Słowo stało się ciałem, tak miłość stała się Sercem – tak można w perspektywie tajemnicy Serca Jezusa streścić tajemnicę wcielenia i tajemnicę odkupienia. Serce Jezusa jest żywym i rzeczywistym symbolem miłości Bożej, która przez Jezusa została ukazana człowiekowi i stała się Jego zbawczym obdarowaniem. Każdy czyn i każde słowo, które spełniły się w życiu Jezusa i które zostały wielkodusznie ofiarowane człowiekowi, wyrastają z Jego Serca, które jest nade wszystko Sercem miłującym. Jego życie jest po prostu miłością, która nadobficie wylewa się z Boga na człowieka. Bóg w Jezusie Chrystusie daje człowiekowi nie coś, ale daje samego siebie, i to daje do końca.

Na czym polega tajemnica miłości, Jezus pokazał na krzyżu, ofiarując się za grzesznika i dla grzesznika, czyli każdego z nas. Wydał się do końca dla dobra wszystkich. Co więcej, nie tylko wydał się raz na krzyżu, ale wydaje się nieustannie w każdej Mszy Świętej, która jest sakramentalnym odnowieniem Jego ofiary, a więc i Jego miłości dla naszego zbawienia. Nieustannie czerpiemy z miłości Chrystusa i dzięki niej żyjemy i dojrzewamy do pełni. Jesteśmy więc w każdej chwili dłużnikami Jego Serca, które skupia Jego miłość ze względu na nas, otwierając nas z nadzieją na przyszłość. Kim jest Jezus, najlepiej poznajemy, wnikając w tajemnicę Jego eucharystycznego Serca.

Serce Jezusa, w którym jakby „zagęszcza się” Jego miłość, uczy nas nieustannie, że wszystko, co dokonuje się w naszym życiu osobistym i społecznym, zależy od jakości naszych serc. Takie będzie nasze życie, jaka będzie nasza miłość. Takie będą nasze relacje, jakie będą nasze serca. Takie będą małżeństwa i rodziny, jakie będą nasze serca. Taka będzie nasza kultura, jakie będą nasze serca. Taka będzie nasza polityka, jakie będą nasze serca. Taki będzie Kościół, jakie będą nasze serca.

Modlitwa:

Najświętsze Serce Jezusa, które jesteś samą miłością i które nieustannie okazujesz miłość, ożyw w nas zapał do miłości, w której wyrażałyby się nasze serca, budując relacje i odnawiając życie społeczne; spraw, abyśmy umieli dostrzec, że takie będzie całe nasze życie i nasza cywilizacja, jakie będą nasze serca. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

ks. prof. Janusz Królikowski

Nasz Dziennik