logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: / -

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłosci skarbnico

Poniedziałek, 8 czerwca 2015 (03:10)

Rozważania czerwcowe. Dzień ósmy

Serce Jezusa jest „skarbnicą sprawiedliwości i miłości”, wyjątkowych skarbów Boga, do których mają łatwy dostęp ci, którzy są czcicielami tego Serca. Chrześcijanie, którzy pragną odznaczać się sprawiedliwością i miłością, powinni zwrócić się do Serca Jezusowego, bo w Nim znajdą ich pełnię.

Te dwa przymioty Boga znalazły swoje „mieszkanie” w bosko-ludzkim Sercu Jezusa. Jezus miał głębokie poczucie sprawiedliwości nie tylko jako Bóg, Syn Ojca Niebieskiego, ale także jako człowiek. Odznaczał się także bezgraniczną miłością do swego Ojca i do wszystkich ludzi. Te dwa przymioty wypełniały Jego ludzkie serce, czyniąc je skarbnicą sprawiedliwości i miłości. Najlepiej widzimy to w tajemnicy Odkupienia, w której dokonało się pogodzenie sprawiedliwości Boga z Jego miłosierdziem. Dokonało się to dzięki Sercu Jezusa. W Sercu Jezusa sprawiedliwość i miłość są ze sobą złączone. Wyrazem sprawiedliwości Boga jest Jego Miłość.

Czciciele Serca Jezusowego, kontemplując Je, starają się także Je naśladować i upodobnić do Niego. Wtedy ich życie również będzie odznaczać się miłością i sprawiedliwością.

ks. Józef Gaweł SCJ

Aktualizacja 8 czerwca 2015 (03:10)

Nasz Dziennik