logo
logo

Dziś w
„Naszym
Dzienniku”

Zdjęcie: / -

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości

Wtorek, 9 czerwca 2015 (02:14)

Rozważania czerwcowe. Dzień dziewiąty

Wezwania Litanii do Serca Pana Jezusa podzielone są na trzy grupy. Druga grupa kolejnych dziewięciu wezwań odwołuje się do bogactwa i głębi kryjącej się w Bożym Sercu.

Wartość każdego serca ocenia się rozmiarami jego miłości. A wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce – napisał nasz wieszcz Cyprian Kamil Norwid. Największym bogactwem Boskiego Serca jest Jego wszechstronna miłość. Papież Pius XII uczył w encyklice „Haurietis aquas”, że „kult Najświętszego Serca Jezusowego jest ze swej istoty kultem miłości, którą Bóg nas ukochał przez Jezusa… Celem tak pojętego kultu jest udoskonalenie naszej ludzkiej miłości, jaka nas łączy z Bogiem i ludźmi, przez coraz gorliwsze wypełnianie Nowego Przymierza”.

Żar tej miłości upodabnia Boskie Serce do płonącego ogniska, w którego płomieniach rozpalają się ludzkie serca i stają się podobne do Jego Serca. Oby od Boskiego Serca zapalały się miłością ludzkie serca. Prośmy Je: „Serce Jezusa, proszę najgoręcej, spraw, niech Cię kocham coraz więcej”.

ks. Józef Gaweł SCJ

Nasz Dziennik