logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Modlitwa w intencji prezydenta

Poniedziałek, 13 lipca 2015 (19:47)

Aktualizacja: Wtorek, 14 lipca 2015 (09:35)

Modlitwy do Ducha Świętego i Matki Bożej Królowej Polski o dary Ducha Świętego dla Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego:
„Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam,
tylko wierzcie, że otrzymacie”.
(Mk 11,24)

Św. Jan Apostoł:
„Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu,
że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą”.
(1 J 5,14)

Św. Paweł, Apostoł Narodów:
„Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę,
abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.
Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”.
(1 Tm 2,1-4)

 

Modlitwy do Ducha Świętego i Matki Bożej Królowej Polski
o dary Ducha Świętego dla Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego

 

W dniach 2-10 lipca br. trwała 9-dniowa Nowenna o dary Ducha Świętego dla Senatorów RP: dary mądrości i roztropności, dary męstwa i pobożności, aby odrzucili rządowy projekt ustawy o procedurze in vitro.

Wielu Uczestników Nowenny wspierało modlitwę postem oraz codziennie uczestniczyło we Mszy Świętej.

10 lipca br. Senat RP głosami 46 „za” i 43 „przeciw” przyjął rządowy projekt ustawy. Nie przyjęto żadnej ze zgłoszonych 74 propozycji poprawek, nie uwzględniono krytycznych – wobec projektu ustawy – uwag Sądu Najwyższego, pominięto przedstawione w liście do Senatu RP wątpliwości konstytucyjne prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Jako inicjatorzy tej Nowenny pragniemy podziękować wszystkim jej Uczestnikom za modlitwę i post. Niech Dobry, Wszechmogący Bóg i Najświętsza Maryja Panna raczą hojnie wynagrodzić każdą modlitwę i ofiarę podejmowaną w tej szlachetnej intencji.

Nie udało się wprawdzie zablokować w Senacie RP tej zbrodniczej ustawy, ale modlitwa i post przeszło 1800 osób z całej Polski stały się źródłem wielorakiego dobra. Uwrażliwiły na wielkie zło procedury in vitro wielu senatorów, dziennikarzy, lekarzy i polityków. Zmobilizowały wielu ludzi do głoszenia prawdy o in vitro, do promowania etycznej, zgodnej z Prawem Bożym, skutecznej i dużo tańszej metody pomocy bezdzietnym małżonkom, jaką jest naprotechnologia.

W najbliższym czasie ustawa zostanie przedłożona do podpisu Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu, który może:

– zawetować tę barbarzyńską ustawę,

– odesłać ją do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania jej zgodności z Konstytucją RP,

– podpisać ją.

Prosimy o codzienne modlitwy o dary Ducha Świętego, aby Prezydent RP zawetował tę ustawę. Modlitwę tę proponujemy do czasu podjęcia przez Prezydenta RP decyzji odnośnie do tej ustawy.

Uczestnicy zobowiązują się do codziennego odmawiania następujących modlitw:

•        Litanii do Ducha Świętego,

•        części Różańca Świętego (pięć tajemnic),

•        Modlitwy ks. Piotra Skargi za Ojczyznę.

Gorąco zachęcamy także tych, którym stan zdrowia oraz obowiązki rodzinne i zawodowe na to pozwalają, do codziennego, pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej oraz zachowania jednej z wybranych form postu.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w dniach 13-16 lipca e-mailami na adres: biuro@pro-life.pl lub SMS-ami na nr tel. 503 77 12 29. Należy podać imię i nazwisko oraz adres pocztowy. Zgłoszenia uczestnictwa można też dokonać telefonicznie w godzinach 10.00-14.00, dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów: 503 77 12 29 lub (12) 633 09 73. Zgłaszający telefonicznie uczestnictwo winien podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres pocztowy. Organizatorzy niezwłocznie prześlą pocztą materiały apostolsko-edukacyjne na temat obrony życia człowieka.

 

Życząc obfitości Łask Bożych i szczególnej opieki Matki Bożej,

dołączmy nasze serdeczne Szczęść Boże!

Halina i Czesław Chytrowie – animatorzy Duchowej Adopcji w Krakowie

Janusz Kawecki – przewodniczący Zespołu Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi,

Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu

Grażyna Kich – redaktor miesięcznika „Cuda i Łaski Boże”

Adam Kisiel – redaktor naczelny Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”

Lidia Klempis – Fundacja Życie i Rodzina

Ewa Kowalewska – Forum Kobiet Polskich

Wanda Półtawska – członek Papieskiej Akademii „Pro Vita”

Paweł Wosicki – prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Antoni Zięba – współorganizator Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

NaszDziennik.pl