logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: arch./ Inne

Uroczystość Wszystkich Świętych

Niedziela, 1 listopada 2015 (08:27)

Aktualizacja: Niedziela, 1 listopada 2015 (12:39)

Słowo Boże na niedzielę

Ap 7,2-4.9-14; Ps 24 (23); 1 J 3,1-3; Mt 5,1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Mt 5,1-12a

 


 

 

Rozważanie

Błogosławiony to szczęśliwy

Błogosławieństwa wydają się nam dziś odległe i nierealistyczne. Inną niesiemy w sobie wizję szczęścia, inne priorytety określają nasze dążenia. A jednak zachowują one ciągle swoją aktualność – pod warunkiem, że spojrzymy na nie z innej perspektywy. Nie są gloryfikacją cierpienia, ubóstwa, smutku. Są to okoliczności, które towarzyszą ludzkiej egzystencji od początku i zapewne będą z nią związane do końca świata. Jezus wskazuje, że mają one sens – za każdym razem mogą się stać okazją do dania czegoś z siebie, przekroczenia wewnętrznych ograniczeń: wyjścia w stronę Boga i drugiego człowieka. Święty Mateusz używa sformułowania „przystąpili do Niego Jego uczniowie”. Owo „przystąpienie” ma wymiar uniwersalny, oznacza gotowość przyjęcia Słowa Jezusa, otwartość na rzeczywistość Królestwa Bożego, jak trafnie ujął to św. Jan Paweł II – przeniesioną na poziom serca.

Uroczystość Wszystkich Świętych ukazuje właśnie tę perspektywę przez pryzmat najlepszych synów i córek Kościoła, którzy osiągnęli zbawienie. Stają przed nami jako wzór, inspirują, ukazują sens ludzkiego „tu i teraz”. Pokazują, że „błogosławiony” rzeczywiście oznacza „szczęśliwy”.

Nasz Dziennik